باز هم شیرازی‌ها در کنکور 98 درخشیدند / 14 رتبه زیر 10

کسب رتبه 3 و 7 تجربی توسط فرهنگ امیری و گلسا مصباحی

باز هم شیرازی‌ها در کنکور 98 درخشیدند / 14 رتبه زیر 10


کسب رتبه 3 و 7 تجربی کشوری توسط فرهنگ امیری و گلسا مصباحی از شیراز
آتوسا صادقی
ارسال شده توسط : آتوسا صادقی