سازمان سنجش کلید نهایی سؤالات کنکور سال 1398 را اعلام کرد

سازمان سنجش کلید نهایی سؤالات کنکور سال 1398 را اعلام کرد. برای اطلاع از کلید نهایی سؤالات کنکور روی لینک زیر کلیک کنید.

سازمان سنجش کلید نهایی سؤالات کنکور سال 1398 را اعلام کرد

سازمان سنجش کلید نهایی سؤالات کنکور سال 1398 را اعلام کرد.

این کلید برای دو گروه آزمون نظام جدید و قدیم، سؤالات داخل و خارج کشوذ و دفترچه‌های A تا F مشخص شده و دانش‌آموزان می‌توانند کلید نهایی را دریافت کنند.

برای اطلاع از کلید نهایی سؤالات کنکور روی لینک زیر کلیک کنید.

کلید نهایی سؤالات کنکور سال 1398


منبع :

مطالب مرتبط