نمونه سوالات علوم نگاه به آینده-آمادگی آزمون 1شهریور- هشتم

توصیه می‌کنم سوالات علوم نگاه به آینده زیر را قبل از آزمون 1شهریور حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته‌های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید

نمونه سوالات علوم نگاه به آینده-آمادگی آزمون 1شهریور- هشتم

توصیه می کنم سوالات علوم نگاه به آینده زیر را قبل از آزمون 1شهریور حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید