جزوه فیزیک 2 تا ابتدای خازن

جزوه فیزیک 2 تا ابتدای خازن توسط یکی از دبیران مجرب پایه یازدهم تنظیم گردیده و برای دانش آموزان عزیز در سایت قرار داده شد.

جزوه فیزیک 2 تا ابتدای خازن

نویسنده: دکتر محمدجواد سورچی، مدرس فیزیک آموزشگاه های کشور