کلکسیون روشهای مطالعه فیزیک دوم دبیرستان آزمون 13اردیبهشت

با توجه به این که...

کلکسیون روشهای مطالعه  فیزیک دوم دبیرستان آزمون 13اردیبهشت

 

با توجه به اين که در آزمون 13 اردي‌بهشت دوم دبيرستان براي درس فيزک، 10 سؤال از کتاب دوسالانه (از مبحث برنامه‌ي آزمون که گرما و قانون گازها مي‌باشد) در آزمون  خواهيم داشت لذا به توصيه‌هاي پشتبيانان شما روش‌هاي زير را براي مطالعه‌ي اين مبحث به شما پيشنهاد مي کنيم.

 

*ابتدا مطالعه کامل متن کتاب درسي و حل تمرين و مثالهاي کتاب درسي توصيه مي شود سپس حل سوالات داراي پاسخنامه تشريحي از کتاب دوسالانه و حل سوالات داراي پاسخ کوتاه در فواصل زماني براي مرور و تثبيت يادگيري

 

*سعي کنيد مطالعه را از مباحث آسان و جذاب شروع کنيد، يک قطعه کاغذ کنار خود بگذاريد و تمام مثال ها و تمرين ها و جزوه هاي کتاب درسي را دوباره حل کنيد، سعي کنيد هر روز 2 مسئله و تمرين تشريحي از کتابهاي دوسالانه حل کنيد تا پايه ي درسي خود را تثبيت کنيد.

 

*بايد قبل از ترکيب فرمولها و قوانين گازها دانش آموز مفهوم واژگاني نظير گاز، حجم ، فشار و ... را درک کند و پس از يادگيري مفاهيم با کمک فرمولها تستها زده شود. دقت در جايگذاري و واحدها مهمترين قسمت پاسخ گويي در اين بخش است.

*برخي سؤالات (مانند سؤال 355)چند مرحله‌اي مي باشند که دانش آموز بايد بتواند از فرمولها در هر مرحله به صورت مناسب استفاده کند حل اين سئوالات باعث افزايش تمرکز در دانش آموز مي‌شود و دقتشان را در جاگذاري اعداد و محاسبه آنها بالا ميبرد.

 

فرستاده شده از طرف:

تکتم احساني،نيکو چراغي، اناهيتا کمالي، ليلا نيکرو

 

 

 

منبع :