نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 18 مرداد - درس فارسی- ششم

دانش‌آموزان عزیز ششمی در زیر نمونه سوال‌هایی از درس‌ فارسی برای شما آورده شده است.

نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 18 مرداد - درس فارسی- ششم

دانش‌آموزان عزیز ششمی

در زیر نمونه سوال‌هایی از درس‌‌ فارسی برای شما آورده شده است. سوال‌ها را به دقت بخوانید و آن ها را پاسخ دهید. سپس پاسخ خود را با پاسخ تشریحی که در ادامه برای شما می‌آوریم مقایسه کنید. مباحث این سوالات منطبق با آزمون 18 مرداد است.

موفق باشید

زهرا عسگری - گروه تولید آزمون

نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 18 مرداد - درس فارسی- ششم


نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 18 مرداد - درس فارسی- ششم


نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 18 مرداد - درس فارسی- ششمپاسخ تشریحی

نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 18 مرداد - درس فارسی- ششم