آنچه لازم است برای آزمون 18 مرداد یازدهم حسابداری بدانید

آزمون 18 مرداد یازدهم حسابداری شامل 50 سوال عمومی با زمان پاسخ‌گویی60 دقیقه می‌باشد که در دروس انتخابی شیمی و فیزیک، دانش‌آموزان حسابداری، ملزم به پاسخگویی درس فیزیک می‌باشند.

آنچه لازم است برای آزمون 18  مرداد یازدهم حسابداری بدانید


آزمون 18 مرداد یازدهم حسابداری شامل 50 سوال عمومی با زمان پاسخ‌گویی60 دقیقه می‌باشد که در دروس انتخابی شیمی و فیزیک، دانش‌آموزان حسابداری، ملزم به پاسخگویی درس فیزیک می باشند. همچنین در این آزمون 40 سوال تخصصی با زمان پاسخ گویی 45 دقیقه وجود دارد.

برنامه آزمون 18 مرداد و تعداد سوال و زمان‌بندی آزمون را در ادامه مشاهده کنید.

اهداف و وی‍‍ژگی‌های این آزمون

  • با بهره گیری از آزمون های تابستان، دروس تخصصی پایه دهم را مرور می کنید و با پایه قوی تر برای آزمون های طی سال پایه یازدهم آماده می شوید.

  • درس حسابداری اموال و انبار، جز دروس انتخابی و نگاه به آینده می باشد، که پیش خوانی بخشی از  این درس به یادگیری عمیق تر آن در طی سال تحصیلی، کمک شایانی می کند.

                                                                                         آنچه لازم است برای آزمون 18  مرداد یازدهم حسابداری بدانید

                                                                                              آنچه لازم است برای آزمون 18  مرداد یازدهم حسابداری بدانید

آنچه لازم است برای آزمون 18  مرداد یازدهم حسابداری بدانید

آنچه لازم است برای آزمون 18  مرداد یازدهم حسابداری بدانید