معرفی رشته روانشناسی - فاطمه فهیمیان

معرفی رشته روانشناسی نویسنده: فاطمه فهیمیان دانشجوی روانشناسی دانشگاه خوارزمی

معرفی رشته روانشناسی - فاطمه فهیمیان

معرفی رشته روان شناسی


نویسنده: فاطمه فهیمیان دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه خوارزمی


به طور کلی علم روان‌شناسی علم مطالعة رفتار و فرایندهای ذهنی انسان است. از موضوعات مورد بحث در این رشته می‌توان به احساس،‌ ادراک، انگیزش، هیجان، خودآگاه، ناخودآگاه و . . . تأثیر هر یک بر تعاملات انسان‌ها با محیط اطراف خود (رفتار) اشاره کرد.

یک روان‌شناس موفق دارای ویژگی‌هایی از جمله روحیة کمک و همدلی با انسان اما باید این را هم در نظر داشته باشیم که روحیة کمک و همدلی مستلزم روحیة مقاومت،‌تصمیم‌گیری و حل مسأله است. به عبارتی یک روان‌شناس موفق از کمک به انسان‌ها لذت می‌برد از مشکلات آن‌ها احساس ناراحتی می‌کنند اما نباید مشکلات آن برای روان‌شناس هم ایجاد مشکل کند و تأثیر منفی بر زندگی و تعاملات او بگذارد.

واحدهای درسی درون پایه، تخصصی و اختیاری کارشناسی روان‌شناسی که در مجموع با احتساب دروس عمومی 138 واحد است.

واحد

نام درس

واحد

نام درس

واحد

نام درس

واحد

نام درس

2

آسیب‌شناسی اجتماعی

2

انگیزش و هیجان

2

روان‌شناسی اجتماعی

2

مباحث انسانی روان‌شناسی 1

2

تاریخ و مکاتب روان‌شناسی و نقد آن

2

روان‌شناسی یادگیری

2

متون روان‌شناسی به انگلیسی 1

2

مباحث انسانی روان‌شناسی 2

2

آسیب‌شناسی روانی کودک و نوجوان

2

روان‌شناسی شخصیت

2

متون روان‌شناسی به انگلیسی 2

2

آمار توصیفی

2

نظریه‌های مشاوره و روان درمانی

2

آسیب‌شناسی روانی 1

2

آشنایی با فلسفة اسلامی

3

آمار استنباطی

2

روان‌شناسی سلامت

2

آسیب‌شناسی روانی 2

2

روان‌سنجی

2

فیزیولوژی اعصاب و نمو

2

روان‌شناسی و مشاوره خانواده

2

آموزه‌های روان‌شناسی در قرآن و حدیث 1

3

روش تحقیق \(کمی و کیفی)

2

احساس و ادراک

2

روان‌شناسی صنعتی- سازمانی

2

آموزه‌های روان‌شناسی در قرآن و حدیث 2

2

روان‌شناسی فیزیولوژیک

2

مبانی جامعه‌شناسی

2

روان‌‌شناسی جنسیت (اختیاری)

3

روان‌شناسی تجربی

2

روان‌شناسی اجتماعی کاربردی

2

مبانی راهنمایی و مشاوره

2

روان‌شناسی اعتیاد (اختیاری)

2

روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه 1

2

فلسفة علم روان‌شناسی

2

معرفت‌شناسی

2

راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی

2

روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه 2

2

روان‌شناسی دین

2

روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

2

روان‌شناسی تبلیغات و رسانه (اختیاری)

2

روان‌شناسی شناختی

2

روان‌شناسی سالمندی (اختیاری)

2

روان‌شناسی تحولی 1

2

شیوه‌‌های اصلاح و تغییر رفتار

2

روان‌شناسی تربیتی

2

کاربرد کامپیوتر در روان‌شناسی

2

روان‌شناسی تحولی 22

توان‌بخشی کودکان با نیازهای ویژه

2

اصول روان‌شناسی بالینی

2

آزمون‌های روان‌شناختی 12

فنون مشاوره و روان‌درمانی

2

بهداشت روانی

2

آزمون‌های روان‌شناختی 2

3

پژوهش (عملی- انفرادی) در روان‌شناسی

2

مدیریت استرس

گزینش‌‌های کارشناسی ارشد (وزارت علوم)

زیر گروه (1) ← روان‌شناسی عمومی: شناخت مسائل روان‌شناسی و علل رفتارهای انسان (زمینة پژوهشی پررنگ‌تر)

روان‌شناسی بالینی (شناخت ناهنجاری‌های شناختی، هیجانی، رفتاری و اجتماعی و ... و درمان آن‌ها): اختلالات و ناهنجاری‌های بزرگسالان (اگر ناهنجاری، مختص فقط بزرگسالان نباشد ودر هر سنی شایع باشد اگر فرد بزرگسال باشد به روان‌شناس بالینی مراجعه می‌کند.

زیر گروه (2)

روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان: اختلالات و ناهنجاری‌های کودک و نوجوانان (اگر ناهنجاری مختص فقط کودک و نوجوان نباشد و در هر سنی شایع باشد اگر فرد کودک و نوجوان باشد به روان‌شناس بالینی کودک و نوجوان مراجعه می‌کند.

روان‌شناسی خانواده: اگر ناهنجاری مورد نظر ارتباط مستقیم با رفتار خانواده داشته باشد به روان‌شناس خانواده مراجعه می‌شود و فرد تحت خانواده درمانی قرار می‌گیرد.

زیر گروه (3) ← کودکان استثنایی: بررسی مسائل مربوط به کودکان استثنایی (مانند عقب‌ماندة ذهنی، کم‌بینا، نابینا و کسانی که دارای اختلالات جسمی، حرکتی و ذهن هستند.)

زیر گروه (4) ← روان‌شناسی صنعتی- سازمانی: بررسی مسائل مربوط به نیروی انسانی و جنبه‌های کار و رابطة بین انسان‌ها در محیط کار

زیر گروه (5) ← روان‌سنجی: مجموعة شیوه‌هایی برای تبدیل حالت کیفی پدیده‌های روانی به حالت کمی (نیازمند پایة آمار قوی)

زیر گروه (6) ← روان‌شناسی تربیتی: مسائل مربوط به آموزش و یادگیری و ویژگی‌ها و ارزش‌یابی یادگیرندگان

گرایش‌‌های کارشناسی ارشد (وزارت بهداشت)

زیرگروه 1← روان‌شناسی بالینی

زیرگروه 2← روان‌شناسی بالینی کودک ونوجوان

زیرگروه 3← روان‌شناسی سلامت: تمرکز بر افزایش سلامتی و پیشگیری از بیماری و درمان آن

زیرگروه 4← بهداشت روان: پیشگیری اولیه از بیماری در سطح جامعه

درآمد

روان‌شناسی یکی از رشته‌های گسترده و کاربردی است که مشاغل متعددی را دربرمی‌گیرد و افراد فارغ‌التحصیل می‌توانند درآمد مناسب و چشم‌گیری داشته باشند اما بدیهی است که هر چه مدرک تحصیلی و به عبارتی عیار علمی و سابقة فرد بالاتر باشد میزان درآمد او هم بالاتر است. اما یادمان نرود که در هر رشته‌ای که باشیم به شرط عشق و علاقه به تحصیل در آن رشته و کار می‌توانیم بهترین درآمد‌ها را کسب کنیم.