آشنایی با دانش‌آموزان برترکانون در کنکور 98 و ویژه نامه برترها

در این گزارش می‌توانید با دانش‌آموزان برتر کانون در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی در کنکور 1398 آشنا شوید.

آشنایی با دانش‌آموزان برترکانون در کنکور 98 و ویژه نامه برترها

در این گزارش می‌توانید با دانش‌آموزان برتر کانون در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی در کنکور 1398 آشنا شوید. 

شما می‌توانید در یک نگاه دانش‌آموزان را بشناسید و شناسنامه‌ی آموزشی آن‌ها را بخوانید و نمودار پیشرفتشان را ببینید.

این گزارش هر روز کامل می‌شود و دانش‌آموزان برتری که اضافه می‌شوند نامشان به رنگ آبی درمی‌آید و شما می‌توانید با کلیک کردن بر روی اسم آن‌ها، اطلاعات آن‌ها را ببینید و بعد به صفحه‌ی شخصی آن‌ها وصل شوید.

در هر لحظه ممکن است اطلاعات یکی از دانش‌آموزان برتر اضافه شود. پس هر لحظه همراه این صفحه باشید.

به زودی مصاحبه‌های این دانش‌آموزان برتر نیز در سایت کانون و همین‌طور صفحه‌ی شخصی آن‌ها خواهد آمد.دانش‌آموزان برتر ریاضی کانون در کنکور 1398

رتبه کشوری کنکور 98رتبه در ویژه‌نامهنام و نام خانوادگینام شهر در چه سال‌هایی کانونی بودند؟تعداد کل آزمون‌هامیانگین تراز
1 کشور1عليرضا سخايی راد
اهوازاز هشتم تا دوازدهم به‌مدت 5 سال
74 آزمون8283

2علی ونكی فراهانی
تهراناز دهم تا دوازدهم به‌مدت 3 سال
34 آزمون8271
9 کشور3مهران منتظر
تفتیازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
41 آزمون8249

4محمد هجری
کرجاز چهارم دبستان تا دوازدهم به مدت 9 سال
175 آزمون8211
8 کشور5فاطمه جعفری
تهراناز دهم تا دوازدهم به مدت 3 سال
40 آزمون8212

6ياسمن زلفی موصلو
شیرازپنجم و ششم دبستان و یازدهم و دوازدهم به‌مدت 4 سال
86 آزمون8214

7سيدعلی نجيبی
شیراز 
سوم تا پنجم دبستان و از هشتم تا دوازدهم به‌مدت 8 سال
106 آزمون8107

8محمدباقر سلطانی
شیرازهشتم، یازدهم و دوازدهم به‌مدت 3 سال
40 آزمون8098
7 کشور9پارسا امينی
مشهداز دوازدهم به‌مدت یک سال
21 آزمون8066
2 کشور10محمدصادق مجيدی يزدی
تهراناز دوازدهم به‌مدت یک سال
11 آزمون8173

11سيدپارسا نشايی
رشتاز دوازدهم به‌مدت یک سال
20 آزمون8057

12يونس پيربداقی
اراکیازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
41 آزمون8043

13حسين آقائی آرائی
شیرگاهاز هفتم تا دوازدهم به مدت 6 سال
115 آزمون8028
6 کشور14سيدارشان دليلی
ساریپنجم و ششم دبستان و از دهم تا دوازدهم به‌مدت 5 سال
72 آزمون8035

15مهيار جعفری نوده
زنجاننهم و یازدهم و دوازدهم به‌مدت 3 سال
48 آزمون8018

16محمدحسين كاشانی جباری
تهرانیازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
14 آزمون7991

17حميدرضا ده باشی قربانعلی
تهرانیازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
12 آزمون7981

18متين شجاع
مشهداز دوازدهم به‌مدت یک سال
18 آزمون7972

19محمدرضا مفيضی
یزدیازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
37 آزمون7946

20شقايق امامی
رشتاز نهم تا دوازدهم به‌مدت 4 سال
73 آزمون7934
10 کشور21محمد مهدی ابوترابیتهراناز نهم تا دوازدهم به مدت 4 سال59 آزمون7915
4 کشور28آریا جلالیلاهیجان از دهم به مدت 3 سال46 آزمون7808
3 کشور87دانا افاضلیتهراناز دی سال دوازدهم 5 آزمون7583
5 کشور124علی عباسیشهرکرداز آبان سال دوازدهم به مدت 1 سال17 آزمون7482

دانش‌آموزان برتر تجربی کانون در کنکور 1398

رتبه کشوری کنکور 98رتبه در ویژه‌نامهنام و نام خانوادگینام شهر در چه سال‌هایی کانونی بودند؟تعداد کل آزمون‌هامیانگین تراز
5 کشور1محمدرضا ارشدی صوفیانی
تبریزیازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
39 آزمون8022
4 کشور2رسا ظفری
تبریزیازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
33 آزمون7972

3پريسا كفايتی
لاهیجان از پنجم دبستان تا دوازدهم به‌مدت 8 سال
174 آزمون7963
9 کشور4سياوش كيانپور 
اهوازاز دهم تا دوازدهم به‌مدت 3 سال
40 آزمون7905

5اميرسامان نوشك
گرگاناز دهم تا دوازدهم به‌مدت 3 سال
50 آزمون7944

6اميرمحمد سهرابی مفرد
قمیازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
51 آزمون7902

7محمدجواد يارعلی دارانی 
داران
یازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
46 آزمون7954

8كيان رحمانی
بوکاناز هشتم تا دوازدهم به‌مدت 5 سال
85 آزمون7874

9امیر رضا عباس نژاد
تبریزسوم و چهارم دبستان و از نهم تا دوازدهم به‌مدت 6 سال
63 آزمون7924

10امیرحسین ساعد 
تبریزسوم و چهارم دبستان و از نهم تا دوازدهم به‌مدت 6 سال
63 آزمون7831

11آرمين بابائی سميرمی
شاهرودششم دبستان و از هشتم تا دوازدهم به‌مدت 6 سال
108 آزمون7927

12كيميا عباسی زاده
تهرانیازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
32 آزمون7860

13سجاد حمزه پور
تهراناز دهم تا دوازدهم به‌مدت 3 سال
34 آزمون7801

14حسين گله داری
کرماناز دهم تا دوازدهم به‌مدت 3 سال
45 آزمون7837

15سمانه توتونچیان
تبریزچهارم دبستان تا هفتم و از نهم تا دوازدهم به‌مدت 8 سال
148 آزمون7893

16سارا بستانی املشی 
آستانه اشرفیهچهارم دبستان تا هفتم و از نهم تا دوازدهم به‌مدت 8 سال
93 آزمون7848

17سعيد محمد زاده
تربت حیدریهاز پنجم دبستان تا دوازدهم به‌مدت 8 سال
127 آزمون7794
1 کشور18ايزدمهر احمدی نژاد
تهراناز دوازدهم به‌مدت کمتر از یک سال
9 آزمون7609

19پدرام پاسيار 
شیرازاز سوم دبستان تا نهم و یازدهم و دوازدهم به‌مدت 9 سال
135 آزمون7862

20صبا تكلوابدالی
نیشابوراز دهم تا دوازدهم به‌مدت 3 سال
47 آزمون7868
2 کشور21محسن راستکارتبریزششم و از هشتم به مدت 6 سال91 آزمون7857
6 کشور22امیررضا بسکابادیمشهداز نهم به مدت 4 سال73 آزمون7777
10 کشور26سید مهدی زارع زادهابرکوهپنجم ، ششم و دوازدهم به مدت 3 سال55 آزمون7823
10 کشور51امیرحسام زارعبیرجنداز دهم به مدت 3 سال 67 آزمون7693
3 کشور63فرهنگ امیریشیرازششم و یازدهم و دوازدهم به مدت 3 سال54 آزمون7699
7 کشور68گلسا مصباحیشیرازاز چهارم  تا هشتم و از یازدهم به مدت 7 سال144 آزمون7677
8 کشور200ریحانه فرخی ملکیرشتاز دهم به مدت 3 سال56 آزمون7515دانش‌آموزان برتر انسانی کانون در کنکور 1398

رتبه کشوری کنکور 98رتبه در ویژه‌نامهنام و نام خانوادگینام شهر در چه سال‌هایی کانونی بودند؟تعداد کل آزمون‌هامیانگین تراز
4 کشور1سيده آمنه موسوی لقمان
بهارپنجم و ششم دبستان، نهم، یازدهم و دوازدهم به‌مدت 5 سال
74 آزمون8214

2زهرا عبدی حاجيكلائی
سارییازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
35 آزمون8008

3الناز موسویمیانهپنجم دبستان و از دهم تا دوازدهم به‌مدت 4 سال
54 آزمون8025

4نازنین قاسمیشیروانپنجم و ششم دبستان و از نهم تا دوازدهم به‌مدت 6 سال
105 آزمون7991

5سيدطه حسينی
شیرازاز پنجم دبستان تا هفتم و دوازدهم به‌مدت 4 سال
63 آزمون8069

6محمدجواد يوسفی
آملیازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
44 آزمون7973
7 کشور7محمدعرفان هوشياری
تهرانهفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم به‌مدت 4 سال
61 آزمون7987

8سعید قزیسبزوارششم دبستان، نهم،‌ دهم و دوازدهم به‌مدت 4 سال
26 آزمون8228

9حنانه مسلم خانیتهراندهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
10 آزمون7929

10محمد خلیل زاده
تبریزسوم و چهارم دبستان و از دهم تا دوازدهم به‌مدت 5 سال
55 آزمون7862

11كارو شهبازی
سنندجچهارم تا ششم دبستان و از دهم تا دوازدهم به‌مدت 6 سال
99 آزمون7906

12زهرا رمضانیتهراناز پنجم دبستان تا دوازدهم به‌مدت 8 سال
126 آزمون7842

13سيده كيميا موسوی شهری
تهرانیازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
24 آزمون7898

14محمدرضا پيرو
تهراناز دوازدهم به‌مدت کمتر از یک سال
5 آزمون7806

15معین افسرشیروانیازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
46 آزمون7903

16مريم توسلی
تهراناز دوازدهم به‌مدت کمتر از یک سال
4 آزمون7930

17مشکات فرخیتهراناز دوازدهم به‌مدت کمتر از یک سال
3 آزمون7917

18درسا زننده سری
تهرانیازدهم و دوازدهم به‌مدت 2 سال
9 آزمون7903

19علیرضا قاسمیتهراناز دوازدهم به‌مدت کمتر از یک سال
5 آزمون7956

20اميرمحمد فضلی نودشتی
ساریاز نهم تا دوازدهم به‌مدت 4 سال
65 آزمون7830
9 کشور22محمد حسین سه دهیتهراندهم و دوازدهم به مدت 2 سال11 آزمون8059
10 کشور42ملیکا دادخواه تیرانیاصفهاناز یازدهم به مدت 2 سال28 آزمون7610
2 کشور53مریم اسماعیلیتهرانپنجم ، نهم ، دهم و دوازدهم به مدت 4 سال38 آزمون7553
8 کشور
آتنا طاهریتهراناز دی  سال دوازدهم2 آزمون7740
آشنایی با دانش‌آموزان برترکانون در کنکور 98 و ویژه نامه برترها
آشنایی با دانش‌آموزان برترکانون در کنکور 98 و ویژه نامه برترهاآشنایی با دانش‌آموزان برترکانون در کنکور 98 و ویژه نامه برترهارتبه های زیر 10 کشوری کنکور 98 در ویژه نامه برترهای کانون (منتشر شده تیر 98)


فایل با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید


آشنایی با دانش‌آموزان برترکانون در کنکور 98 و ویژه نامه برترهاآشنایی با دانش‌آموزان برترکانون در کنکور 98 و ویژه نامه برترها
آشنایی با دانش‌آموزان برترکانون در کنکور 98 و ویژه نامه برترها
آشنایی با دانش‌آموزان برترکانون در کنکور 98 و ویژه نامه برترها