کتاب آبی ریاضیات گسسته و آمار و احتمال ویژه کنکور رشته ریاضی

کتاب آبی ریاضیات گسسته و آمار و احتمال ویژه کنکور رشته ریاضی...

کتاب آبی ریاضیات گسسته و آمار و احتمال ویژه کنکور رشته ریاضی

کنکوری های عزیز سلام...

مشخصات کتاب آبی ریاضیات گسسته و آمار و احتمال ویژه کنکور رشته ریاضی به شرح زیر می باشد، شما عزیزان اطلاعات بیشتر را از طریق لینک مقابل https://www.kanoonbook.ir/store/book/1343 می توانید بدست بیاورید.

✔ 1600 سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی 
✔ 290 سوال کنکور منطبق بر کتاب های درسی نظام جدید
✔ 600 سوال از آزمون های کانون
✔ 710 سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی 
✔ 96 پیمانه ده و بیست سوالی برای مدیریت زمان 
✔ 55درس نامه کاربردی با هدف پوشش سوال های تیپ 
✔ 8 آزمون جمع بندی انتهای هر فصل 
✔ 100 سوال در پایان هر فصل برای ترازهای برتر

آدرس کانال تلگرامی دوازدهم ریاضی: https://t.me/riyazikanoon

کتاب آبی ریاضیات گسسته و آمار و احتمال ویژه کنکور رشته ریاضی

موفق باشید...