ویژگی‌های دروس عمومی آزمون 18 مرداد نظام قدیم

در این مطلب ویژگی‌های دروس عمومی آزمون 18 مرداد نظام قدیم را می‌بینید.

ویژگی‌های دروس عمومی آزمون 18 مرداد نظام قدیم

نام درس

مبحث

آزمون‌های جبرانی برای هر مبحث

 ادبیات فارسی2

ادبيات داستانی معاصر

(گیله‌مرد، سو و شون)

ادبيات پايداری

درس 6 تا 9

صفحة 43 تا 78

5 مهر

‌ زبان فارسی 3

املا (نامطابق‌های املايی)

نگارش  (نگارش تشريحی و زندگی‌نامه‌ نويسی)

دستور زبان‌فارسی

(گروه فعلی و جمله‌ی ساده و اجزای آن)

درس 6 تا 10

صفحه 39 تا 75

5مهر

ادبیات و زبان فارسی(زرد عمومی)

برگزيده از کل سؤالات كنكور

رشته‌ی ریاضی

(كتاب زرد عمومی)

تمامی آزمون‌های تابستان

عربی2

اعراب محلی و تقدیری

وصف و اضافه

درس 4 و 5

صفحه 36 تا 57

5 مهر

عربی (زرد عمومی)

برگزيده از کل سؤالات كنكور

رشته ریاضی

(كتاب زرد عمومی)

تمامی آزمون‌های تابستان

دین و زندگی2

خود حقیقی، پنجره‌ای به روشنایی، آینده روشن، منزلگاه بعد، واقعه‌ی بزرگ

درس 4 تا 8

صفحه42 تا 83

5مهر

دين و زندگي (زرد عمومی)

برگزيده از کل سؤالات كنكور

رشته ریاضی

(كتاب زرد عمومی)

تمامی آزمون‌های تابستان

زبان ‌انگليسی2

The Value of Education

كاربرد مصدر و اسم مصدر

درس 2

صفحه 23 تا 37

5 مهر

زبان ‌انگليسی (زرد عمومی)

برگزيده از کل سؤالات كنكور

رشته ریاضی

(كتاب زرد عمومی)

تمامی آزمون‌های تابستان