برنامه ویژه تابستان برای دوازدهمی‌های هنرستان

اگر مطالعه از تابستان آغاز کنید. حداقل 2 ماه فرصت بیشتری برای تثبیت آموخته‌ها و یادگیری برخی درس‌های جدید را خواهید داشت. در 9 رشته پر جمعیت هنرستان، کنکور مطرح است.

برنامه ویژه تابستان برای دوازدهمی‌های هنرستان

یادگیری فرایندی تدریجی است، به یک‌باره رخ نمی‌دهد. مطالعه، تمرین، جمع‌بندی، آزمون و تکرار آن‌ها بر همین مبنا صورت می‌گیرد.

اگر مطالعه از تابستان آغاز کنید. حداقل 2 ماه فرصت بیشتری برای تثبیت آموخته‌ها و یادگیری برخی درس‌های جدید را خواهید داشت.

در 9 رشته پر جمعیت هنرستان، کنکور مطرح است. سؤالات کنکور شامل تمام درس‌های سه سال (دهم، یازدهم و دوازدهم) است. به‌جز درس‌های عربی، دینی  و فارسی که فقط از مقطع دوازدهم پرسیده می شود.

منابع و ضرایب سؤال‌های کنکور به صورت زیر است.

گروه درسی

تعداد سؤال

ضریب در کنکور

درس‌های عمومی

40

3

علوم پایه

35

6

شایستگی‌های غیرفنی

20

3

درس‌های فنی

65

12


بررسی گروه درسی در برنامه راهبردی تابستان

تمام درس‌های برنامه راهبردی تابستان مربوط به دهم و یازدهم و اجباری است (نگاه به گذشته) و فقط یک درس دوازدهم است که با یک درس فنی دهم انتخابی است.

نکته قابل توجه این که شما در تابستان امکان مطالعه و دوره نزدیک به نیمی از مباحث کنکور را خواهید داشت، که به صورت زیر است:

1) عمومی و علوم پایه (اجباری): زبان 2 – ریاضی 2 – فیزیک – شیمی

2) درس‌های فنی یازدهم شامل دو درس (اجباری)

3) یک درس از فنی دوازدهم که انتخابی با یک درس از فنی دهم است.


بدین ترتیب شما در تابستان:

1) تمام درس های علوم پایه را دوره می‌کنید.

2) تمام درس‌های فنی یازدهم را دوره می‌کنید.

3) درس زبان 2، که یکی از درس‌های مهم عمومی است را دوره می‌کنید.


دوره مجدد در برنامه راهبردی طی سال (از مهر 98 تا مرداد 99)

در برنامه راهبردی طی سال که از مهر ماه آغاز می شود، علاوه بر مباحث دوازدهم که آزمون به آزمون به پیش خواهید رفت، مجدداً درس‌های دهم و یازدهم نیز با یک نظم هدفمند، گنجانده شده است. بدین ترتیب فرصت چند باره‌ای برای مطالعه و دوره همه درس‌ها را خواهید داشت.

بی تردید دانش آموزی که از تابستان آغاز کرده است، در زمان کوتاه‌تری به تسلط بیش‌تر خواهید رسید.

موفق باشید

محمدجعفر مفتاح