زیست‌شناسی دهم، آمادگی آزمون 18 مرداد

دانش‌آموزان دهمی جهت آمادگی برای درس زیست‌شناسی آزمون 18 مرداد سوالات را می‌توانید از فایل ضمیمه دانلود نمایید.

زیست‌شناسی دهم، آمادگی آزمون 18 مرداد

دانش‌آموزان دهمی جهت آمادگی برای درس زیست‌شناسی آزمون 18 مرداد سوالات را می‌توانید از فایل ضمیمه دانلود نمایید.

 طراح سوالات: سروش سراب‌هرسینی