ویژگی‌های آزمون 18 مرداد دهم تجربی

چنانچه به هر دلیلی نتوانستید به درس‌های سال دهم پاسخ دهید می‌توانید به‌جای آن‌ها به سوالاتی که از پایه نهم تحت عنوان «انتخابی» آورده شده‌است پاسخ دهید.

ویژگی‌های آزمون 18 مرداد دهم تجربی

دانش آموزان دهم تجربی در آزمون 18 مرداد باید به 100 سوال در مدت زمان 120 دقیقه پاسخ دهند.

پاسخ‌گویی به درس‌های پایه نهم اجباری است.

از بین درس‌های پایه دهم شما می توانید ریاضی دهم، زیست‌شناسی دهم، فیزیک دهم یا شیمی دهم را پاسخ دهید.

چنانچه به هر دلیلی نتوانستید به درس‌های سال دهم پاسخ دهید می‌توانید به‌جای آن‌ها به سوالاتی که از پایه نهم تحت عنوان «انتخابی» آورده شده‌است پاسخ دهید.

دقت کنید که در پایان آزمون شما باید به 100 سوال پاسخ دهید.

ویژگی‌های آزمون 18 مرداد دهم تجربی