مدیریت کنکور، شرایط کنکور (ویژه هنرستانی ها)

دانش و توانایی هر کدام از ما در جلسه کنکور ثابت است. نه زیاد می‌شود و نه کم. بنابراین هر کدام از ما وقتی موفقیم که بالاترین راندمان را در پاسخ‌گویی به سؤال‌ها در زمان مقرر جلسه کنکور داشته باشیم.

مدیریت کنکور، شرایط کنکور (ویژه هنرستانی ها)

دانش و توانایی هر کدام از ما در جلسه کنکور ثابت است. نه زیاد می شود و نه کم. بنابراین هر کدام از ما وقتی موفقیم که بالاترین راندمان را در پاسخ‌گویی به سؤال‌ها در زمان مقرر جلسه کنکور داشته باشیم. و این امر با یک تکنیک و یک استراتژی سادة زیر محقق خواهد شد. شاید این تکنیک را بارها خوانده و شنیده باشید توصیه می‌کنم مجدداً بخوانید و در این آزمون و آزمون بعدی تمرین کنید.

تکنیک ضربدر و منها (× و -)

در جلسه کنکور و هنگام مواجه به هر سؤال سه حالت از لحاظ میزان تسلط شما وجود خواهد داشت.

حالت اول: سؤال را بلدید؛ یادگیری شما کامل است و به راحتی می توانید در زمان پاسخ‌گویی تست به آن پاسخ دهید، در این صورت به این سؤال پاسخ دهید و به سراغ سؤال بعدی بروید.

حالت دوم: یادگیری شما در این سؤال ناقص است، و بین گزینه‌های آن شک دارید، در کنار این سؤال علامت × قرار دهید، از آن بگذرید و وقت خود را صرف آن نکنید.

حالت سوم:سؤال را اصلاً بلد نیستید کنار این سؤال علامت منها (-) بگذارید و از این هم بگذرید و به سراغ سؤال بعدی بروید.

نتیجه اجرای درست تکنیک × و –  :

با اجرای این تکنیک شما در دور اول به تمام سؤالاتی که بلد بودید پاسخ داده‌اید این امر باعث آرامش شما خواهد شد. علاوه بر آن وقت اضافه ذخیره خواهید کرد.استراتژی بازگشت نحوة استفاده از این وقت اضافه را بیان می‌کند.

استراتژی بازگشت چیست؟

اکنون سؤال این است که در این وقت اضافه به سراغ کدام سؤال می‌روید و با کدام اولویت؟

هر هنرجو با توجه به شرایط ویژه خود، ممکن است به سراغ درسی برود که مسلط تر است یا ضریب بالاتری دارد یا به سراغ درس‌های فنی برود، اما طبیعی است  که پس از انتخاب درس در دور دوم به سراغ سؤالاتی که علامت × زده‌اید و امکان پاسخ درست را خواهی داشت، بروید و در پایان اگر باز هم وقت داشتید به سؤالات قابل پاسخ‌گویی دیگر بپردازید.


این 11 وسیله را در روز کنکور فراموش نکنید

مدیریت کنکور، شرایط کنکور (ویژه هنرستانی ها)


درکنکور:  "شرایط برای همه یکسان است"

در کنکور امسال گروه‌های درسی و تعداد سؤالات و ضرایب هر گروه درسی مشخص است. اما معلوم نیست که:

  • آیا کل سؤال‌های عمومی و فنی و ... را در یک دفترچه به شما می‌دهند یا مثلاً عمومی و پایه و غیرفنی را جدا و سؤالات فنی را جدا دریافت خواهید کرد.

  • آیا عنوان درس‌های فنی متناظر با عنوان کتاب‌های درسی شماست یا عنوان‌های ترکیبی یا کلی‌تر برای هر مجموعه سؤال مشخص خواهند کرد.

  • آیا سؤالات دشوار است یا متوسط یا ساده

تمام این موارد هیچ اهمیتی ندارند، چرا که این شرایط برای همه داوطلبان یکسان است.

  • احیاناً اگر سؤال‌ها دشوار هستند خیال نکنید فقط برای شخص شماست، مطمئن باشید برای همه این‌گونه است.

  • اگر حق استفاده از ماشین حساب را ندارید مهم نیست چون برای همه این طور است و مهارت محاسباتی همه تقریباً یکسان است.

  • اگر کنکور دیر اعلام شده است و شما فرصت کافی برای مطالعه تمام درس‌ها نداشته‌اید دیگران هم همین‌طورند نه فقط شما.

بنابراین با آرامش به سؤال‌ها بپردازید، سؤالاتی را که بلدید پاسخ دهید، شانسی نزنید و وقت خود را در دور اول برای سؤالاتی که مسلط نیستید و یا وقت‌گیر است تلف نکنید کافی است تکنیک × و – را اجرا کنید و استراتژی بازگشت خود را در پاسخ به سؤالات در دور دوم به‌درستی انجام دهید.

  • کنکور امتحانی است مانند تمام امتحاناتی که در طی این 12 سال در آن شرکت کرده‌اید.

موفق باشید
محمدجعفر مفتاح