دانلود رایگان آزمون تستی علوم و فنون دهم - پایه‌های آوایی

ازمون تستی علوم و فنون 1 مطابق با بودجه ازمون 11 بهمن همراه با کلید

دانلود رایگان آزمون تستی علوم و فنون دهم - پایه‌های آوایی

ازمون تستی علوم و فنون 1 

سوالات این ازمون به صورت فایل pdf در انتهای مطلب قرار گرفته است.

آزمون ده سوال دارد که از بخش پایه های آوایی و سبک شناسی از سطح نسبتا دشوار تا دشوار تر تنظیم و طرح شده است.

در انتهای سوالات کلید جهت تصحیح سوالات قرار داده سده است.

شما میتوانید از این آزمون جهت سنجش خود سطح تسلط خود استفاده کنید.

ما را در صفحه اینستاگرام دهم و یازدهم انسانی دنبال کنید.