دانلود رایگان آزمون تستی علوم و فنون 1 از کتاب سه سطحی

ازمون تستی علوم و فنون 1 مطابق با بودجه ازمون 18 مرداد همراه با کلید

دانلود رایگان آزمون تستی علوم و فنون 1 از کتاب سه سطحی

ازمون تستی علوم و فنون 1 

سوالات این ازمون که به صورت فایل pdf در انتهای مطلب قرار گرفته است از کتاب سه سطحی علوم و فنون دهم و یازدهم برداشته شده است.

آزمون ده سوال دارد که از بخش پایه های آوایی و سبک شناسی از سطح نسبتا دشوار تا دشوار تر  تنظیم و طرح شده است.

در انتهای سوالات کلید جهت تصحیح سوالات قرار داده سده است.

شما میتوانید از این آزمون جهت سنجش خود و همچنین سنجش کتاب سه سطحی استفاده کنید.

در صورت تمایل برای خرید کتاب میتوانید به سایت خرید کتاب آنلاین کانون مراجعه کنید.

ما را در صفحه اینستاگرام دهم و یازدهم انسانی دنبال کنید.