نکته‌ی مشاوره ای برای درس روان شناسی

نکته‌ی مشاوره ای برای درس روان شناسی مطابق با بودجه ازمون

نکته‌ی مشاوره ای برای درس روان شناسی

نکته ی مشاوره ای برای درس اول کتاب روان شناسی


  • علم چیست؟

این دو صفحه معمولا در تمامی آزمون ها یک سهم مشخص دارند و بسیار مهم هستند.


نکات کوتاهی در مورد این مبحث:

نکته اول پاراگراف (صفحه 12) مربوط به استفاده از روش ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری در علم تجربی است. از زوایای گوناگون از این بخش سوال طرح میشود.

نکته بعد شروع شدن پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله است. هر فرضیه پاسخ اولبه دانشمندان به مسائل علمی است که باید خردمندانه و سنجیده باشند.با 

استفاده از استاندارد های ارائه سوال می توانید به تست های فرضیه پاسخ دهید.

تبدیل شدن فرضیه به قانون یا اصل از رهگذر تایید تجربی است.

جدول سلسله مراتب را با فهمیدن یاد بگیرید و حفظ کردن بپرهیزید.

نظریات مجموعه ای از قوانین علمی اند.

مثال ها را تجزیه و تحلیل کنید.

اساس سنجش نظریات سودمندی و کاربردی بودن است.

سطوح نظریات به دو دسته تقسیم میشوند:

1-ظاهری:ساختاز شکلی و نحوه نگارشی

2-تجربی:تجربه پذیری و پژوهش پذیری

هردو سطح به یک اندازه رشد نکرده اند زیرا ساختار ظاهری در زمان ارائه قابل بررسی نیست.

حتما این قسمت ها را به دقت مطالعه کرده واین مبحث را جدی بگیرید.


ما را در صفحه اینستاگرام یازدهم انسانی دنبال کنید.


در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید