پ نویس : مشاوره کنکور هنر

سری مقاله‌های پ نویس با هدف ارائه خلاصه‌ها و نکاتی از کتاب‌های درسی که کمتر مورد توجه داوطلبین و بیشتر مورد توجه طراحانن هستند.

پ نویس : مشاوره کنکور هنر

پ نویس : مشاوره کنکور هنر
پنویس

با توجه به کنکور سراسری امسال،همانند سال های گذشته تنها می شود به یک نکته با قطعیت اشاره کرد:کتاب های هنرستان را بخوانید!        

طراحان سوال کنکور هنر خصوصا در چند سال اخیر ثابت کرده اند که ارزش ویژه ای برای کتاب های هنرستان قائل هستند.کتاب هایی اغلب کم حجم که تعداد اندکی از داوطلبان آن ها را جدی می گیرند. احتمالا با این جمله بسیار در کنکور هنر مواجه شده اید:این کجا بود؟! پاسخ به این سوال کاملا ساده است:اکثر این ها در کتاب هایی از هنرستان هستند که داوطلب یا نخوانده یا ازوجودشان آگاه نیست.درست است که کنکور هنر منابع آزاد بی شماری دارد اما باید این نکته را در نظر داشت هیچ کس نمی تواند ادعا کند می تواند در اندک وقت سال کنکور بر تمامی آن ها تسلط یابد. پس چه کار باید کرد؟نباید از کتاب های هنرستان غافل شد. کنکورهای سال های اخیرنشان داده اند که توجه طراحان سوال کنکور به کتب درسی هنرستان بسیار جلب شده است.لذا،قصد داریم از این پس برای هر آزمون گلچینی ازنکات همین کتب دست کم گرفته شده در سایت قرار دهیم تا موازی با کتب اصلی کنکورهنر ،فرصت دوره ی این کتب را هم از دست ندهیم. در هر آزمون تعدادی سوال از این مطالب طرح خواهد شد تا داوطلبان انگیزه ی بیشتری برای مطالعه ی این نکات داشته باشند.

لیستی از این کتاب ها:

حجم سازی

کارگاه صنایع دستی (فلز)

کارگاه صنایع دستی (چوب)

کارگاه صنایع دستی (بافت)

کارگاه صنایع دستی (سفالگری)

آشنایی با صنایع دستی ایران

نگارگری

کارگاه هنر1و2(چاپ قدیم)

کارگاه نقاشی

خوشنویسی

نمایش عروسکی

طراحی صحنه

ماسک و گریم

ادبیات کهن


تهیه شده توسط نسترن برزگر

ارسال شده توسط نسیم پوراحمد