میزان افزایش شهریه دانشگاههای تهران/ حداکثر افزایش 15 درصد

افزایش شهریه دانشگاه‌های سراسری در تهران برای سال تحصیلی جدید اعلام شد حداکثر افزایش شهریه دانشگاه‌های تهرانی 15 درصد است.

میزان افزایش شهریه دانشگاههای تهران/ حداکثر افزایش 15 درصد

افزایش شهریه دانشگاه های سراسری در تهران برای سال تحصیلی جدید اعلام شد حداکثر افزایش شهریه دانشگاه های تهرانی ۱۵ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه‌های سراسری هر سال بر اساس مصوبات هیئت امنا تا یک سقف مشخص می‌توانند شهریه‌های خود را افزایش دهند و تمامی دانشجویان ورودی جدید شهریه پرداز مانند دوره‌های نوبت دوم و پردیس‌های خودگردان نیز موظف به پرداخت شهریه مطابق جدول مصوبه دانشگاه در همان سال خواهند بود.

امسال نیز دانشگاه‌های سراسری میزان افزایش شهریه دوره‌های شبانه و پردیس‌های خود را بر اساس رأی هیئت امنا و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و وضعیت دانشجو اعلام کردند.

بر اساس این گزارش حداکثر افزایش شهریه دانشگاه‌های سراسری در تهران حدود ۱۵ درصد اعلام شده است.

میزان افزایش شهریه‌های تعیین شده توسط دانشگاه‌های سراسری در تهران در دوره‌های نوبت دوم و پردیس‌ها برای سال تحصیلی جدید به شرح زیر است:

ردیفدانشگاهمیزان افزایش شهریه در سال تحصیلی جدیدتوضیحات
۱تهران۱۵ درصد
۲صنعتی شریفهنوز تعیین نشدهبه گفته رئیس دانشگاه، سال گذشته ۱۵ درصد افزایش شهریه اعمال شده ولی هنوز میزان افزایش شهریه سال تحصیلی جدید تعیین نشده است.
۳صنعتی امیرکبیر۱۰ تا ۱۵ درصد
۴علم و صنعت۱۰ درصد۱۰ درصد ویژه دوره‌های شبانه بوده و به گفته رئیس دانشگاه، پردیس‌ها احتمالاً افزایش شهریه‌ای نخواهند داشت و میزان افزایش شهریه قطعی در ۶ مرداد خواهد بود.
۵خواجه نصیرالدین طوسیتا ۱۰ درصدشهریه ثابت ارشد ۵ درصد افزایش. شهریه متغیر دروس نظری و پایان نامه ارشد ۱۰ درصد افزایش. شهریه دوره دکتری حدود ۷ درصد افزایش
۶شهید بهشتیحداکثر ۱۰ درصد
۷تربیت مدرس۱۰ تا ۱۲ درصد
۸الزهرا (س)حداکثر ۱۵ درصد
۹علامه طباطبایی۱۵ درصدهنوز قطعی نشده ولی به گفته ریاست دانشگاه، این افزایش بیشتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.
۱۰خوارزمی
هنوز اعلام نشده

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان افزایش شهریه دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای سال تحصیلی جدید گفت: میزان افزیش شهریه دانشگاه ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود و دانشگاه‌ها هرساله یک میزانی از رشد را در شهریه‌ها دارند.

وی ادامه داد: این میزان از افزایش شهریه بدون لحاظ کردن تورم تعیین شده است و اگر می‌خواستیم تورم را لحاظ کنیم باید ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش شهریه اعمال می‌کردیم.

محمد تقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: هیئت امنای دانشگاه راجع به افزایش شهریه دوره‌های شبانه و پردیس‌های دانشگاه بسیار با احتیاط و متناسب با وضعیت دانشجویان اقدام کرد و ۱۰ تا حداکثر ۱۲ درصد افزایش شهریه اعمال شد.

به گزارش مهر منصور غلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان افزایش شهریه پرداختی دانشجویانشهریه‌پرداز در سال تحصیلی جدید گفت: درباره میزان افزایش شهریه‌های دانشگاه‌ها و میزان شهریه دریافتی از دانشجویان معمولاً هیئت امنا دانشگاه‌ها تصمیم می‌گیرند.

وی ادامه داد: اما در چارچوب آنچه که معمولاً اتفاق می‌افتد این مبلغ‌ها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به طور سالیانه و با توجه به تغییرات هزینه‌ها، افزایش پیدا می‌کند.

وزیر علوم افزود: اما اینکه در حال حاضر کدام دانشگاه‌ها افزایش شهریه را اعمال کرده‌اند هنوز آماری ندارم.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که این هزینه‌ها در جامعه افزایش یافته قطعاً هیئت‌های امنا نیز به این موضوع توجه خواهند کرد که میزان شهریه‌ها افزایش زیادی نداشته باشند.

منبع :