ویژگی دروس اختصاصی آزمون 18 مرداد نظام جدید تجربی

ویژگی دروس اختصاصی آزمون 18 مرداد نظام جدید تجربی- قابل مشاهده در لینک بالا:

ویژگی دروس اختصاصی آزمون 18 مرداد نظام جدید تجربی

دانش‌آموزان نظام قدیم عزیز سلام.

ویژگی‌های دروس اختصاصی آزمون 18 مرداد رشته تجربی به قرار زیر است:

نام درس

تعداد سؤال

شماره سؤال

زمان پاسخ‌گويی

رياضي 2

10

90 - 81

20 دقيقه

رياضي 3

10

100 - 91

20 دقيقه

زيست‌شناسي و آزمایشگاه 1

10

110 - 101

15 دقيقه

زيست‌شناسي و آزمایشگاه 2

10

120 - 111

15 دقيقه

فيزيك 2

10

130 - 121

15 دقيقه

فیزیک 3

10

140 - 131

25 دقيقه

شیمی 2

10

150 - 141

15 دقيقه

شیمی 3

10

160 - 151

20 دقيقه

نظرخواهي حوزه

-

298 - 287

ـــــ

جمع كل

80

ـــــ

135 دقيقه