تحلیل کنکور 98 فیزیک ریاضی(نظام جدید و قدیم- داخل و خارج کشور)

بیشتر از 80درصد سوال‌ها بسیار تکراری بودند یعنی یا در کتاب یا در کنکورهای قبل و یا در میان سوالات پرتکرار کتاب‌ها و جزوه‌های سطح کشور بودند. کنکوری‌ها معنیش اینه که کارهای عجیب و غریب نکنید .

تحلیل کنکور 98 فیزیک ریاضی(نظام جدید و قدیم- داخل و خارج کشور)

سلام

امسال برای رشته ریاضی ۴ آزمون فیزیک اجرا شد‌‌. 

نظام جدید داخل کشور

نظام قدیم داخل کشور

نظام جدید خارج از کشور

نظام قدیم خارج از کشور

 همه 180 سوال را موبه مو بررسی کردم و این هم نتایج ؛

اهمیت کتاب درسی :

تحلیل کنکور 98 فیزیک ریاضی(نظام جدید و قدیم- داخل و خارج کشور)

اهمیت مبحث ها:

تحلیل کنکور 98 فیزیک ریاضی(نظام جدید و قدیم- داخل و خارج کشور)

  1. سطح دشواری

  2. تحلیل کنکور 98 فیزیک ریاضی(نظام جدید و قدیم- داخل و خارج کشور)

    بیشتر از ۸۰درصد سوال ها بسیار تکراری بودند یعنی یا در کتاب یا در کنکورهای قبل و یا در میان سوالات پرتکرار کتاب ها و جزوه های سطح کشور بودند.

  3. تحلیل کنکور 98 فیزیک ریاضی(نظام جدید و قدیم- داخل و خارج کشور)