کاظم قلم چی :دستاورد خاص آزمون‌های کانون در تابستان کدام است ؟

آزمون‌های تابستان چه دستاورد هایی برای شما دارد؟ اگر دستاوردها را بشناسید و آگاهانه در آزمون‌ها شرکت کنید نتیجه‌ی چند برابر می‌گیرید .

کاظم قلم چی :دستاورد خاص آزمون‌های کانون در تابستان کدام است ؟

دستاورد خاص آزمون های کانون در تابستان کدام است ؟

آزمون های تابستان چه دستاورد هایی برای شما دارد؟

اگر دستاوردها را بشناسید و آگاهانه در آزمون ها شرکت کنید نتیجه ی چند برابر می گیرید .


آزمون ها در کانون دو هفته یک بار برگزار می شود .مهم ترین فایده ی آزمون های منظم و برنامه ای کانون این است که شما شناخت درستی از خود پیدا می کنید . طبق تحقیقات متعدد ( ده ها تحقیق) ، مهم ترین استراتژِی برای پیشرفت دانش آموزان ، بازخورد به خود دانش آموزان است . تاکید بر خود دانش آموز است، یعنی تاثیر بازخورد دادن به دانش آموز حتی از بازخورد دادن به معلمان و اولیا نیز موثرتر است . و سپس دومین استراتژی موثر مهارت های فراشناختی است . در این جا به هر دوی این موضوعات و ارتباط این دو استراتژی با آزمون های کانون اشاره می کنم و به ویژه در مورد کسب مهارت فراشناختی درفصل تابستان تاکید می کنم .فصل تابستان زمان مناسبی است تا شما مهارت های فراشناختی خود را بهبود بخشید و به ویژه روش های مناسب برای هر درس را کشف کنید . ابتدا از بازخورد شروع می کنیم و سپس به فراشناخت می پردازیم. خوب است بدانیم بازخورد و فراشناخت در آزمون های کانون چگونه است.


بازخوردهایی که در کانون دریافت می کنید چیست ؟ 

کارنامه های آزمون که شامل یک کارنامه ی اصلی در روز جمعه و یک جعبه ابزار کارنامه شامل شش کارنامه ی دیگر است به شما کمک می کند هر دو هفته یک بار ارزیابی کامل و سیصد و شصت درجه از وضعیت درسی خود پیدا کنید . بدیهی است که پس از آن تلاش خواهید کرد نقاط قوت خود را تثبیت کنید و نقاط ضعف تان را جبران کنید .

هنگامی که شما کارنامه تان را بررسی می کنید بهتر است به دفتر برنامه ریزی تان توجه کنید و نمره های هر درس را با توجه به زمانی که برای هر درس گذاشته اید بررسی کنید اگر نمره ی شما از زمانی که صرف مطالعه ی آن درس کرده اید بهتر شده است نتیجه می گیرید که روش مطالعه و کیفیت مطالعه ی شما در آن درس مطلوب است . و اگر نمره ی شما در یک درس از زمانی که صرف آن درس کرده اید کمتر باشد می توانید بررسی کنید و روش خود را در آن درس بهبود بخشید.


چرا تابستان زمان موثرتری برای بهبود مهارت های فراشناختی و کشف روش هاست ؟ 

در تابستان شما برای قبول شدن در امتحانات و نمره گرفتن درس نمی خوانید . درس خواندن و شرکت شما در آزمون ها کاملا داوطلبانه و اختیاری است بنابراین در مقایسه با ایام امتحانات مدرسه ، استرس و نگرانی از نتیجه و نمره ندارید و یا خیلی کمتر دارید . می گویند شخصیت ها در چالش ها پرورش می یابند و استعدادها در آرامش شکوفا می شوند . شخصیت قهرمانان در چالش ها و استعداهای دانشمندان در آرامش شکل می گیرد .تابستان برای شما فصل آرامش در مطالعه است . شما می توانید پس از دریافت بازخوردها ، روش های مناسب خود را برای هر درس کشف کنید .ابتدا از درس هایی شروع کنید که نمره هایتان از زمانی که صرف مطالعه کرده اید بهتر شده است روی روش هایتان فکر کنید . روش هایتان را کشف کنید و در جایی بنویسید و هر بار چیزی به آن ها اضافه کنید تا در پایان تابستان کلکسیونی از روش های خوب مطالعه را برای همه ی درس ها یا بیشتر درس ها داشته باشید . 

محمد استاد محمدی که در سال 91 رتبه ی یک کشوری در رشته ی ریاضی را کسب کرد می گفت من در پایان تابستان در همه ی درس ها روش هایم را شناخته بودم و می دانستم هر درس را با چه روشی مطالعه کنم . دقت کنید که روش های هر کس مخصوص خود اوست . شما در درس هایی که روش های خوبی ندارید می توانید به قسمت کلکسیون روش ها در سایت کانون مراجعه کنید و روش های رتبه ها و ترازهای برتر را در درس هایی که در آن ها روش خوبی ندارید جست و جو کنید . هم چنین می توانید از پشتیبان خود و دوستانتان و اولیای خود در باره ی روش های مناسب برای هر درس بپرسید و سپس چند بار روش هایی راکه پسندیدید آزمایش کنید و اگر برای خود شما مفید بود آن روش ها را ادامه دهید .تابستان زمان مناسبی برای افزایش مهارت های فراشناختی است و تشخیص و کشف روش های مطالعه ی هر درس یکی از مهارت های مهم فراشناختی است . 

در تابستان با آرامش بیشتری درس می خوانید و در آرامش می توانید استعدادهای خود و مهارت های فراشناختی تان را شکوفاتر کنید .خوب است شما هم مثل محمد استاد محمدی وقتی به آغاز سال تحصیلی رسیدید به خودتان و دوستانتان بگویید در آغاز سال ، روش هایم را می شناسم و می دانم هر درس را چگونه بخوانم.


کاظم قلم چی

4مرداد 98

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید