مجله دهم و یازدهم: مجله سرای دانش 55

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 55 مجله‌ی سرای دانش (4 مرداد) را که برای دانش‌آموزان و هنرجویان دهم و یازدهم منتشر شده است، دانلود کنید.

مجله دهم و یازدهم: مجله سرای دانش 55

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 55 مجله‌ی سرای دانش (4 مرداد) را که برای دانش‌آموزان و هنرجویان دهم و یازدهم منتشر شده است، دانلود کنید.

این مجله اولین مجله‌ی دانش‌آموزان متوسطه‌ی دوم (دهم و یازدهم) و هنرجویان دهم و یازدهم در سال تحصیلی 99-1398 می‌باشد. امسال هم همراه مجله‌ی سرای دانش باشید.

مجله دهم و یازدهم: مجله سرای دانش 55


منبع :