آزمونک ریاضی یازدهم همراه با پاسخ تشریحی ویژه آزمون 4 مرداد

آزمونک ریاضی یازدهم همراه با پاسخ تشریحی ویژه آزمون 4 مرداد تهیه شده توسط پدرام قلعه شاخانی مشاهده در لینک بالا...

آزمونک ریاضی یازدهم همراه با پاسخ تشریحی ویژه آزمون 4 مرداد

سلام دانش آموزان گرامی

در فایل پیوست میتوانید آزمونک ریاضی یازدهم فصل 1 و گفتار یک فصل 2 همراه با پاسخ تشریحی ویژه آمادگی آزمون 4 مرداد را مشاهده و دانلود کنید

تهیه و تنظیم : پدرام قلعه شاخانی