یک عادت ساده و اثربخش برای تابستان

فصل تابستان برای دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول، فصلی برای رشد و پیشرفت است.

یک عادت ساده و اثربخش برای تابستان

فصل تابستان برای دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول، فصلی برای رشد و پیشرفت است. بعضی مطالب نیاز به بازآموزی و بعضی مطالب نیاز به بسط و گسترش بیشتری در ذهن ما دارند. یعنی شاید لازم باشد سوالات بیشتر و گسترده‌تری نسبت به کتاب درسی کار کنیم. اما نکته‌ای که در این فصل بسیار مهم است، ایجاد یک عادت ساده و اثربخش است که بتوانیم در تمام روزهای تابستان، حتی روزهایی که در سفر هستیم، آن را رعایت و اجرا کنیم.

4 درسی که برایتان مهم‌تر هستند انتخاب کنید. سپس هر شب از هر کدام 5 تست از کتاب آبی یا سه‌سطحی و یا کتاب تابستان حل کنید. حل این 20 تست در هر روز وقت زیادی از شما نمی‌گیرد و با این کار شما بعد از گذشت یک ماه حداقل 600 تست جدید کار کرده‌اید. تکرارِ این کار ساده اما پربازده، تاثیر بسیار خوبی بر پیشرفت شما خواهد داشت.

حل سوالات جدید شما را با دیدِ طراحان سوال آشنا می‌کند و در سال تحصیلی جدید اطلاعات بیشتری از نحوه‌ی مطالعه‌ی هر درس خواهید داشت. بنابراین از فصل تابستان برای تکرارِ لجوجانه‌ی کارهای درست و ساده استفاده کنید.