سوالات شیمی آمادگی آزمون 4 مرداد دهم تجربی

گزینه3- گزینه اول مربوط به وویجر1 است. در گزینه دوم، مریخ در سیاره‌های هدف نبوده است و در گزینه چهارم، این فضاپیماها ترکیب شیمیایی را در اتمسفر آنها بررسی کردند.

سوالات شیمی آمادگی آزمون 4 مرداد دهم تجربی

دانش‌آموزان دهمی برای آمادگی در آزمون 4 مرداد می‌توانید به سوالات شیمی پاسخ دهید.


سوالات آمادگی آزمون 4 مرداد

صفحات 1 تا 9 شیمی دهم

  • 1. در مورد فضاپیماهای وویجر1و2 می­دانیم ...


  • 1) آخرین تصویر وویجر2 از فاصله­ی هفت میلیارد کیلومتری به زمین مخابره شده است.

  • 2) این دو فضاپیما برخی سیاره های سامانه خورشیدی از جمله مریخ را بررسی کرده اند.

  • 3) از اطلاعات ارسالی وویجرها میتوان برای بررسی نوع عنصرهای سازنده سیاره­های مشتری و زحل استفاده کرد.

  • 4) این دو فضاپیما، ترکیب شیمیایی سنگ­کره این سیارات را بررسی کرده اند.


پاسخ های تشریحی:

  • گزینه3- گزینه اول مربوط به وویجر1 است. در گزینه دوم، مریخ در سیاره های هدف نبوده است و در گزینه چهارم، این فضاپیماها ترکیب شیمیایی را در اتمسفر آنها بررسی کردند.برای دیدن سوالات بیش تر فایل ضمیمه را دانلود نمایید.


                                                                                                                            طراح سوالات: سروش سراب هرسینی