برترین وب سایت‌های دانشگاهی معرفی شدند

نسخه هشتم نظام رتبه بندی بین المللی «وبومتریکس» در سال 2019 منتشر شد و وب سایت‌های 170 دانشگاه ایرانی در جمع 5000 دانشگاه دنیا قرار گرفتند.

برترین وب سایت‌های دانشگاهی معرفی شدند

نسخه هشتم نظام رتبه بندی بین المللی «وبومتریکس» در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و وب سایت های ۱۷۰ دانشگاه ایرانی در جمع ۵۰۰۰ دانشگاه دنیا قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام رتبه بندی بین المللی نسخه هشتم در جولای ۲۰۱۹ وبومتریکس که بر اساس آن دانشگاه های برتر را از نظر پروفایل های برتر در گوگل اسکولار رده بندی کرده است، منتشر کرد.

نسخه جولای ۲۰۱۹ نسخه ۸.۱.۰ بتا نام دارد.

نظام رتبه بندی بین المللی وبومتریکس اعلام کرده است که پس از درخواست بسیاری از دانشگاه ها، ما تصمیم گرفته است در این نسخه از مصادیق گواهینامه های گوگل محرمانه (GSC) استفاده نکند. دلیل عدم استفاده از این مصادیق این است که منابع آن محدود است و هیچ تاریخی برای اتمام کار وجود ندارد.

نظام رتبه بندی بین المللی وبومتریکس در اسپانیا مستقر است و وبگاه دانشگاه های دنیا را ارزیابی می کند.

در روش شناختی این نظام رتبه بندی اعلام شده است که از نام رسمی دانشگاه استفاده می کند و میزان ارجاعات در گوگل اسکولار را مورد توجه قرار می دهد. ضمن اینکه دانشگاه ها باید بر پروفایل های اعضای هیئت علمی در گوگل اسکولار دارند نظارت کند تا در مقالاتی که به نام دانشگاه استناد می شود نام دانشگاه به صورت صحیح درج شود.

ارقام استنادات تنها در زمان جمع آوری (حدود ۲۰-۳۰ ژوئن ۲۰۱۹) در نظر گرفته می شوند.

۵ هزار و ۱۱ دانشگاه در این رتبه بندی اعلام شده است و میزان ارجاعات هر دانشگاه مشخص است.

اولین دانشگاه این فهرست دانشگاه هاروارد از آمریکا با ۸ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۹۶۹ استناد است. آخرین دانشگاه این فهرست دانشکده فناوری های پیشرفته صنعتی در فرانسه با یک هزار و ۲ استناد است.

تعداد دانشگاه های ایرانی حاضر در این فهرست ۱۷۰ دانشگاه است که اولین دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه ۴۴۵ و تعداد ۴۸۴ هزار و ۶۷۴ استناد است. آخرین دانشگاه ایرانی حاضر در این فهرست نیز دانشکده علوم پزشکی دزفول با رتبه ۴۹۷۰ و تعداد ۱ هزار و ۵۱ استناد است.


۱۰ دانشگاه برتر ایرانی در فهرست جدیدترین رتبه بندی وبومتریکس ۲۰۱۹

رتبه در وبومتریکسنام دانشگاهتعداد استنادات
۴۴۵دانشگاه علوم پزشکی تهران۴۸۴۶۷۴
۵۷۸دانشگاه تهران۳۴۷۶۶۳
۶۴۰دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۲۹۳۱۳۶
۶۶۸دانشگاه تربیت مدرس۲۷۳۵۷۵
۷۳۶دانشگاه صنعتی امیرکبیر۲۲۹۶۲۴
۸۱۷دانشگاه صنعتی اصفهان۱۹۰۶۹۷
۸۴۸دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۷۸۳۱۶
۸۶۵دانشگاه علم و صنعت ایران۱۷۲۱۳۳
۸۹۸دانشگاه علوم پزشکی تبریز۱۶۰۲۵۱
۹۱۰دانشگاه تبریز۱۵۶۲۲۴


منبع :