داستان موفقیت ریحانه توکلی از دوم دبستان تا قبولی تیزهوشان

مصاحبه با ریحانه توکلی از شهر بندرعباس با میانگین تراز 6202 که از دوم دبستان کانونی بوده و امسال تیزهوشان پذیرفته شده است.

داستان موفقیت ریحانه توکلی از دوم دبستان تا قبولی تیزهوشان

مصاحبه با ریحانه توکلی از شهر بندرعباس با میانگین تراز 6202 که از دوم دبستان کانونی بوده و امسال تیزهوشان پذیرفته شده است.

چه شد که در آزمون‌های کانون ثبت‌نام کردی؟

خب من اول کانون را نمی‌شناختم، مادرم در تبلیغات تلویزیون کانون را شناخت و بعد تصمیم گرفت که من را ثبت‌نام کند.

کدام‌یک از اعضای خانواده بیشتر به تو در درس‌ها کمک می‌کند؟

بیشتر خودم درس‌هایم را می خواندم و بعد از مادرم می‌خواستمکه از من درس را بپرسد تا مطمئن شوم درس را یاد گرفته‌ام که اگر یاد نگرفته بودم باز آن درس را بخوانم. (به این روش در کانون بازیابی اطّلاعات می‌گویند.)

برنامه‌ریزی تو در درس‌ها به چه شکلی است؟

من برنامه‌ریزی روزانه دارم یعنی هر روز درس‌های فردا را می‌خوانم و اگر درس سخت باشد آن را پیشخوانی می‌کنم تا فردا سر کلاس آن‌ها را بهتر یاد بگیرم.

از دفتر برنامه‌ریزی هم استفاده می‌کردی؟

بله، من همه‌ی ساعت‌هایم را یادداشت می‌کردم و هر هفته سعی می‌کردم ساعت مطالعه‌ام را بیشتر کنم که متناسب با آن ترازم نیز افزایش یابد وهمچنین ساعت مطالعه‌ام دقیق‌تر شود.

از کتاب خودآموزی هم استفاده می‌کردی؟

بله، اشتباهاتم را در آن می‌نوشتم و می‌فهمیدم کجاها غلط دارم چرا غلط دارم و بعد سعی می‌کردم آن مبحث را بهتر مطالعه کنم.

از چه کتاب‌هایی در کانون استفاده می‌کردی؟

برای علوم بیشتر از کتاب آبی و برای ریاضی و بقیّه‌ی درس‌هااز کتاب سه‌سطحی استفاده می‌کردم.

ویژگی مثبت کتاب‌های سه‌سطحی چه بود؟

سؤالات از ساده به سخت بود و اینطوری بود که باعث می‌شد من در حل سؤالات مهارت بیشتری پیدا کنم.

برای دوره‌ی امتحانات چگونه درس می‌خواندی؟

من همیشه اول کتاب درسی را می‌‌خواندم و بعد درسنامه‌ی کتاب‌هایکار را مطالعه می‌کردم و بعد تست حل می‌کردم و بعد از مادرم می‌خواستم آن درس رااز من بپرسد، در زمان امتحانات هم مثل روزهای دیگر می‌خواندم چون روزهای قبل خوب خوانده بودم و بیشتر مطالب برایم تکرار می‌شد.

چگونه بین امتحانات مدرسه و آزمون‌های کانون تعادل ایجاد می‌کردی؟

درس‌های مدرسه‌ی ما جلوتر بود و من که برای مدرسه‌ درس می‌خواندم،برای آزمون هم آماده می‌شدم و چون درس خواندن من با تست همراه بود به این ترتیب برای هر دو آماده می‌شدم.

با دوستانت چقدر رقابت داشتی؟

رقابت ما زیاد بود و رقابت سختی هم داشتیم چون در آزمون‌هایکانون شرکت می‌کردیم و سطح بالایی داشتیم.

این رقابت مفید بود یا نه؟

بله مفید بود چون باعث می‌شد من بیشتر و با انگیزه‌تر درس بخوانم و تلاش کنم تا از دوستانم عقب نمانم و پیشرفت کنم.

اولین آزمونی که در کانون شرکت کردی به یاد داری؟

بله، چون تست زدن را خوب بلد نبودم تراز کمی هم به دستآوردم.

چه تصمیمی گرفتی که بتوانی در آزمون‌ها بهتر ظاهر شوی؟

تصمیم گرفتم از کتاب‌های تست بیشتری برای تمرین کردن استفاده کنم و به خودم استرس ندهم و موقع حل سؤالات در آزمون دقیق به سؤالات پاسخ دهم و اگر سؤالی را اصلاً بلد نبودم پاسخ ندهم.

چگونه در آزمون مدیریت زمان را انجام می‌دادی؟

من در خانه که تست می‌زدن، تست‌ها را زمان‌دار پاسخ می‌دادمو زمان حل هر سؤال تستی را به اندازه‌ی تست‌های کانون قرار می‌دادم و همین موضوع باعث شده بود به مدیریت خوب زمان در آزمون‌ها دست پیدا کنم.

دلیل استمرار تو در آزمون‌های کانون از دوم تا آزمون تیزهوشان چه بود؟

روی درس‌های مدرسه‌ی من تأثیر زیادی گذاشته بود و من باآزمون دادن بود که فهمیدم در چه سطحی قرار دارم و خودم را بهتر می‌شناختم و وقتی در آزمون‌ها اشکالاتم را در یک درس متوحه می‌شدم، سعی می‌کردم آن قسمت را بازبخوانم و تست بزنم تا اشکالاتم رفع شود و آن اشتباه را در امتحان یا آزمون دیگری تکرار نکنم. از سال چهارم دبستان به بعد هم دلیل این استمرارم آماده شدن برای آزمون تیزهوشان بود.

توصیه به دبستانی‌ها:

سعی کنند با کسی که از خودشان بالاتر است رقابتی داشته باشندتا بتوانند به خوبی به جلو بروند و پیشرفت کنند.