قهرمان‌ها غیبت نمی‌کنند

چند روز پیش با دوستی درباره‌ی قهرمانان بدون غیبت صحبت می‌کردم. سؤالش درباره‌ی کلمه‌ی قهرمان بود و این‌که چه معیاری برایش وجود دارد.

قهرمان‌ها غیبت نمی‌کنند

چند روز پیش با دوستی درباره‌ی قهرمانان بدون غیبت صحبت می‌کردم. سؤالش درباره‌ی کلمه‌ی قهرمان بود و این‌که چه معیاری برایش وجود دارد. آیا غیبت نکردن در آزمون‌های برنامه‌ای کانون می‌تواند معیار قهرمان بودن هم باشد؟

غیبت نکردن در آزمون‌های برنامه‌ای تنها یک کار ساده نیست. اگر کمی تأمل کنیم می‌بینیم که مهارت‌های شناختی و فراشناختی و هم‌چنین هوش هیجانی را در درون خود دارد. دانش‌آموزی که در هر شرایطی (بیماری، عدم آمادگی، مسافرت، امتحانات مدرسه و...) در آزمون حضور می‌یابد، به مفهوم واقعی کلمه نقش برنامه‌ای آزمون‌ها را پذیرفته است. او می‌داند که همه‌ی آن شرایط بخشی از فرایندی است که در آن قرار دارد و آینده‌اش را می‌سازد.

امیررضا براتی، رتبه‌ی یک تجربی کشور می‌گوید: «من به این فکر نمی‌کردم که چرا نباید در آزمون‌ها غیبت کنم، بلکه هیچ دلیلی برای غیبت کردن پیدا نمی‌کردم.»