فرزندان خود را برای حل مسئله تربیت کنیم

نیاز فرزند ما نیز امروز حل مسئله است. درس می‌خواند که بتواند مسئله حل کند؛ همین.

فرزندان خود را برای حل مسئله تربیت کنیم

وقتی به پیشرفت‌های هرروزه‌ی بشر نگاه می‌کنیم ریشه‌ی این پیشرفت‌ها را در روحیه‌ی حل مسئله می‌یابیم. دانش‌آموزان هر چه بیش‌تر و بهتر مسئله حل کنند، در آینده هم موفق‌ترند.

در میان کارآفرینان دنیا چه بسیارند افرادی که از کودکی درگیر سختی‌های زندگی بوده‌اند و این سختی‌ها آن‌ها را وادار به حل مسائل مختلف کرده‌ است و این روحیه را در او پرورش داده‌ است.

نیاز فرزند ما نیز امروز حل مسئله است. درس می‌خواند که بتواند مسئله حل کند؛ همین.

خواندن برای خواندن راه به جایی ندارد. بخوانیم که بتوانیم مسئله‌ای حل کنیم و آن‌ گونه بخوانیم و آموزش ببینیم که از پس مسائل برآییم.

فرزند ما نیاز به آموزش دارد. قبل از او خود ما نیاز به آموزش داریم.