زرد کاشته و طلا درو کنید

اینکه شما به بودجه‌بندی و تیپ سوالات آگاه باشید در واقع به مطالعه‌تان سمت و سو خواهد داد و می‌توانید با اولویت‌بندی و پررنگ کردن تست‌های مهم روش‌های خود را مدیریت کنید.

زرد کاشته و طلا درو کنید

شاید در ابتدا عنوان مقاله سردرگم کننده باشد ولی این مساله یک واقعیت است که با انتخاب کتاب زرد عمومی به عنوان منبع مطالعه در تابستان و استفاده‌ی صحیح از آن، در پایان تابستان برای عمومی‌ها نتیجه‌ی طلایی خواهید گرفت.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که وقتی هنوز کتاب‌های درسی سه سال را نخوانده‌ام چرا باید به سراغ تست‌های مجموعه‌ای کنکور بروم؟ در این مورد باید دقت کنید که هدف از مطالعه‌ی کتاب زرد عمومی در تابستان دو مساله‌ی اصلی است:

  • 1. تیپ‌شناسی سوالات کنکور و شناخت بودجه‌بندی

  • 2. کشف روش مطالعه‌ی صحیح هر درس

اینکه شما به بودجه‌بندی و تیپ سوالات آگاه باشید در واقع به مطالعه‌تان سمت و سو خواهد داد و می‌توانید با اولویت‌بندی و پررنگ کردن تست‌های مهم روش‌های خود را مدیریت کنید. از طرفی با توجه به فراغت زمانی امکان آزمون و خطا با تغییر روش‌ها در هر آزمون و بررسی نتایج کسب شده در همان آزمون زمینه‌ی مناسب برای کشف و شناخت روش مطالعه‌ی هر درس فراهم خواهد شد.

این دو مساله اگر به یکدیگر سنجاق شوند به دانش‌آموز این امکان را می‌دهد تا با مهندسی دقیق، روش مطالعه‌ی متناسب هر درس را انتخاب کند و با توجه به تیپ و نوع سوالات، منابع مرتبط و متناسب انتخاب کند و از مهر ماه با هموار شدن مسیر، شروع به اجرای راه‌کارهای صحیح نماید. دقیقاً همان زمانی که رقبا هنوز در کنکاش و تکاپو برای انتخاب روش‌های احتمالی پیشرفت هستند.