در تابستان نویسنده باش!

کتاب خودآموزی بر همین دو اصل تکیه دارد. یعنی دانش‌آموز براساس آگاهی‌هایی که دارد، نواقص و اشکالاتش را که مختص خود اوست شناسایی کرده و در این کتاب می‌نویسد.

در تابستان نویسنده باش!

اینکه هر شخصی ویژگی‌های منحصر به فردی دارد امری ثابت شده است. در زمینه‌ی تحصیلی هم همین‌گونه است. استعداد، روش‌های یادگیری، علایق و حتی عدم یادگیری‌ها و اشکالات هر فردی مختص خود اوست که قطعاً خود فرد بهتر از هرکسی از آن آگاهی دارد.

شناخت نواقص و ضعف‌ها و تمرکز روی آن‌ها به منظور بهبود و ارتقا آن یکی از اصول پیشرفت کردن است.

کتاب خودآموزی بر همین دو اصل تکیه دارد. یعنی دانش‌آموز براساس آگاهی‌هایی که دارد، نواقص و اشکالاتش را که مختص خود اوست شناسایی کرده و در این کتاب می‌نویسد.

این منبع شخصی‌سازی شده گنجینه‌ای در مسیر مطالعاتی دانش‌آموز است. چرا که چند ویژگی خاص دارد:

  • 1. شامل تمام یادگیری‌های ناقص و عدم یادگیری‌ها است.

  • 2. ویژه‌ی خود دانش‌آموز است.

  • 3. شناسایی مباحث اصولی و صحیح (در جلسه‌ی آزمون) صورت گرفته است.

  • 4. جامع است.

  • 5. به سلیقه‌ی خود دانش‌آموز نگاشته شده است.

پنج ویژگی گفته شده باعث می‌شود تا در مطالعه‌های بعدی که دانش‌آموز به سراغ این کتاب می‌رود با یک منبع جامع با حجم متناسب روبه‌رو شود که چون خودش نوشته است مطالعه‌های مکرر برایش کسل کننده نیز نباشد.

ذکر نکات بالا مقدمه‌ای برای آشنایی با ضرورت نوشتن کتاب خودآموزی بود. با توجه به فواید و ویژگی‌ها، دستاورد اصلی دانستن این موضوع است که هر چقدر نوشتن این کتاب اهمیت دارد، تکمیل آن در آزمون‌های تابستان برای دروس نگاه به آینده ضرورت دو چندان خواهد داشت. چرا که این مباحث جدید هستند و ضمناً هدف پیش‌خوانی و کسب آمادگی برای طول سال است. لذا شناسایی عدم یادگیری‌ها و نقاط چالشی روند مطالعاتی در طول سال را هدفمند و مطالعه را جهت‌دار کرده و یادگیری را تعمیق می‌بخشد.