تابستان برای یازدهمی‌ها

دانش‌آموزان یازدهم بایستی از تابستان برای کنکور آماده شوند. قطعاً شروع کار هرچقدر حساب‌شده و اصولی‌تر باشد، طی کردن مسیر تا انتهای آن آسان‌تر و به موفقیت نزدیکتر خواهد بود.

تابستان برای یازدهمی‌ها

این یک واقعیت است که «موفقیت همیشه نصیب کسانی می‌شود که در زمان‌هایی که دیگران درس نمی‌خوانند به یاد دارند که برای موفقیت باید تلاشی مداوم داشت». تابستان هم یکی از همین بازه‌های زمانی است. یک دوره‌ی سه ماهه‌ی ویژه‌ی دانش‌آموزان سخت‌کوش که این بازه برای یازدهمی‌ها مهم‌تر است.

دانش‌آموزان یازدهم بایستی از تابستان برای کنکور آماده شوند. قطعاً شروع کار هرچقدر حساب‌شده و اصولی‌تر باشد، طی کردن مسیر تا انتهای آن آسان‌تر و به موفقیت نزدیکتر خواهد بود. آزمون‌های شش‌گانه‌ی تابستانی ابزاری برای داشتن همین برنامه‌ی حساب شده و اصولی است. حضور در آزمون‌ها به ایجاد نظم در برنامه‌ی مطالعاتی کمک می‌کند و از طرفی دانش‌آموز می‌تواند آموخته‌هایش را محک بزند. این سنجش اولیه چند فایده‌ی مهم دارد:

  • تعیین و انتخاب روش مطالعه‌ی صحیح هر درس

  • آشنایی با تیپ‌های مختلف سوالات کنکور سراسری

  • شناخت از وضعیت یادگیری هر درس

  • شناسایی توانمندی‌های فردی و تلاش برای بهبود آن‌ها

  • پیش‌خوانی دروس سال دوازدهم و تاثیر مثبت آن در طول سال

به نظر شما مطالعه در تابستان چه فواید دیگری خواهد داشت؟