تابستان برای نهمی‌ها

حالا که سال هشتم هم با تمام خوبی‌هایش به پایان رسید آیا از وضعیت و عملکردتان راضی بودید؟ نتیجه‌ی امتحانات برای شما رضایت‌بخش بود؟ برنامه‌ی شما برای تابستان چیست؟

تابستان برای نهمی‌ها

حالا که سال هشتم هم با تمام خوبی‌هایش به پایان رسید آیا از وضعیت و عملکردتان راضی بودید؟ نتیجه‌ی امتحانات برای شما رضایت‌بخش بود؟ برنامه‌ی شما برای تابستان چیست؟

بیایید از پایان شروع کنیم. تصور کنید روزهای انتهایی خرداد ماه سال آینده است و فرصت اندکی تا آزمون ورودی مدارس نمونه و تیزهوشان در اختیار داریم. وضعیت خود را در آن روز چگونه می‌بینید؟

دوباره به امروز برگردیم. برای این‌که این تصور دل‌چسب باشد باید زحمت بکشید، برنامه داشته باشید و باز هم زحمت بکشید. زحمت کشیدن صرفاً به معنای ساعت مطالعه‌ی بالا نیست. این‌که شما فکر کنید، صحیح‌ترین راه‌کارها را انتخاب کنید و یک برنامه‌ی اصولی برای خودتان داشته باشید و براساس آن پیش بروید‌، معنای حقیقیِ زحمت کشیدن است.

هدف خود را تعیین کنید و سپس ادامه‌ی این مقاله را بخوانید.

برای شرکت در آزمون ورودی علاوه بر تسلط کافی بر درس‌های سال نهم باید درس‌های سال هشتم را هم به یاد داشته باشید، چرا که درصدی از سهم آزمون برای این پایه است. پس باید در طول سال درس‌های نهم را خیلی خوب بخوانیم و در کنار آن فرصتی برای خواندن و مرور درس‌های سال هشتم داشته باشیم.

برای شروع این‌ کار تابستان بهترین فرصت است. اگر به برنامه‌ی راهبردی آزمون دقت کنید می‌بینید که در تابستان هم درس‌های سال هشتم را مرور می‌کنید و هم درس‌هایی از سال نهم را پیش‌خوانی خواهید کرد.

این دو در کنار هم به شما کمک می‌کند تا :

  • نواقص یادگیری سال هشتم را تکمیل کنید.

  • درس‌های سال هشتم را مرور کرده و تست بیشتری بزنید.

  • با مرور درس‌های سال هشتم به تسلط کافی خواهید رسید.

  • پیش‌خوانی درس‌های سال نهم باعث افزایش راندمان یادگیری در کلاس درس می‌شود.

  • در طول سال زمان بیشتری برای تست زدن دارید، چون مباحث کتاب درسی را قبلاً خوانده و یاد گرفته‌اید.