چرا نگاه به آینده مهم است؟

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون در تابستان شامل دو بخش نگاه‌به‌گذشته و نگاه‌به‌آینده است.

چرا نگاه به آینده مهم است؟

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون در تابستان شامل دو بخش نگاه‌به‌گذشته و نگاه‌به‌آینده است.

بخش نگاه‌به‌گذشته، با هدف مرور آموخته‌های قبلی و رفع یادگیری‌های ناقص، از فراموشی مطالب جلوگیری می‌کند. ممکن است تکرار خوانده‌ها دلچسب نباشد؛ چون شوق و لذت یادگیری مطالب جدید همیشه همراه ماست.

بخش نگاه‌به‌آینده در تابستان نوعی پیش‌خوانی است که ذهن دانش‌آموز را با سال تحصیلی پیش ‌رو آشنا می‌کند و بازده او را در طول سال تحصیلی افزایش می‌دهد. این موضوع اثبات شده است که افزایش تراز دانش‌آموزانی که از تابستان در آزمون‌ها شرکت می‌کنند، نسبت به دانش‌آموزانی که از مهرماه در آزمون‌ها شرکت می‌کنند، بیشتر است.

منابعی که در تابستان برای بخش نگاه‌به‌آینده استفاده می‌کنید، منابعی با هدف یادگیری است. این منابع ممکن است حضوری (کلاس‌های تقویتی)  باشد و شما را همسو با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها پیش ببرد یا ممکن است غیرحضوری (لوح‌های آزمون یا بسته‌های آموزشی مفهومی) باشد. در این حالت می‌توانید با هزینه‌ی بسیار مناسب و برنامه‌ریزی مؤثر در زمان‌های مشخص و اختیاری، بخش نگاه‌به‌آینده را از طریق فیلم‌های آموزشی یاد بگیرید.