سخنی با اولیا در جلسه‌ی اتمام حجت

والدین تأثیر بسیار زیادی در موفقیت دانش‌آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی و علی‌الخصوص کنکور دارند. از اولیا می‌خواهیم تا یار و همراه فرزندشان باشند و با رعایت نکاتی ساده اما موثر، مسیر او را هموار سازند.

سخنی با اولیا در جلسه‌ی اتمام حجت

والدین تأثیر بسیار زیادی در موفقیت دانش‌آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی و علی‌الخصوص کنکور دارند. از اولیا می‌خواهیم تا یار و همراه فرزندشان باشند و با رعایت نکاتی ساده اما موثر، مسیر او را هموار سازند.

سعی کنید ارتباط قوی‌تری با پشتیبان داشته باشید و به‌طور مستقیم مسائل درسی را به فرزندتان تذکر ندهید، بلکه مسائل را با پشتیبان مطرح کنید و از او بخواهید که با فرزندتان صحبت کند.

هیچ‌گاه فرزندتان را با دیگران مقایسه نکنید. مقایسه‌ در اغلب موارد، مخرب است و انرژی و اعتمادبه‌نفس فرزندتان را پایین می‌آورد. سعی کنید وضعیت علمی فرزندتان را با خودش مقایسه کنید.

در حد امکان رفت‌وآمدهای خانوادگی را محدود کنید و اجازه بدهید فرزند شما در یک فضای توام با آرامش و بدون حاشیه پروسه‌ی مطالعاتی خود را پیگیری کند.

شرایط فیزیکی مناسبی را برای فرزندتان فراهم کنید. (منظور اتاق مناسب و میز و کتاب و… است.)

ضمنا داشتن یک الگوی خواب و تغذیه‌ی مناسب در شبانه روز، به شدت در کاهش استرس و خستگی تاثیرگذار است.