خودمان را همان طور که هستیم باور داشته باشیم !

اگر میخواهید دیگران شما را دوست داشته باشند ، به شما احترام بگذارند ،به شما اعتماد کنند ،به شما باور داشته باشند، کافی است به خودتان باور داشته باشید.

خودمان  را  همان طور که هستیم باور داشته  باشیم !

اگر میخواهید دیگران  شما را دوست داشته باشند ، به شما احترام بگذارند ،به شما  اعتماد کنند ،به شما باور داشته باشند، کافی است  به خودتان باور داشته باشید ، به خودتان اعتماد داشته باشید تا دیگران به شما اعتماد کنند،خودتان را  همان طور که هستید بپذیرید  تا دیگران هم شما را  همان طور که هستید بپذیرند،نگویید  نمیتوانم ،توانایی ندارم،بگویید میتوانم ،توانایی آن را دارم ، از الفاظ مثبت استفاده کنید ،به خودتان باور داشته باشیدکه میتوانید ،وقتی به این باور رسیدیدکه میتوانیدمطمئن  باشید در مسیر هدفتان موفق میشوید،از لحظه لحظه  زندگی خود استفاده کنید  و درس بگیرید، هروقت شکست خوردید نگویید دیگه تمام ،دیگر راهی نمانده،آخر راه است،دوباره تلاش کنید ، علت شکست را پیدا کنید و بر آن غلبه کنید،هیچوقت سعی نکنید خودتان رابه دیگران ثابت کنید،چون قویترین و سر سخت ترین رقیب شما در میدان مبارزه   زندگی  خودتان هستید ، پس خودتان  را به خودتان ثابت کنید ، دست بگذارید  روی داشته هایتان، نه آن چیزهایی که ندارید،ما همه توانایی ها  و استعداد هایی داریم ،اما به دنبال شکوفا کردن آن ها ، پیدا کردن آن ها نیستیم ،پس بلند شوید و به خودت باور داشته باشید که میتوانید ،اگر کسی به شما  گفت نمی توانید، مطمئن باشید که  چیزی را  درون شما  دیده که خود شما  هنوز آن را ندیده اید و هنوز به آن  باور یا اعتماد نرسیده اید و میترسد  که شما  آن  کار را  انجام دهید و موفق بشوید،از لحظه لحظه  زندگیتان  لذت ببرید ،حتی از کوچکترین کاری که انجام میدهید  ،وقتی از کاری که انجام  میدهید ،لذت ببرید ،مطمئن  باشید انرژی،ذوق و شوق  و تلاشی و پشتکاری  که برای آن کار مایه میگذارید  دو چندان میشود و موفقیتتان   در آن  کار بیشتر میشود ،اگر به فواره یک حوض دقت کنیم میبینیم که آب همواره در حال چرخش در آن است و   منبع تغذیه ای برای آب وجود  ندارد،بلکه منبع  تغذیه آن  همان  آب موجود در آن است،دقیقا ما هم مثل یک فواره هستیم  ،هیچ منبع تغذیه ای دیگری نداریم ، فقط خودمان هستیم  و فقط  خودمان ،همه چی بر میگردد به  خود ما ،اگر من به خودم اعتماد  کنم ،دیگران هم به من  اعتماد خواهند کرد ،اگر به خودم گفتم میتوانم ،توانایی انجام این کار را دارم ،صدر در صد در آن  کار موفق خواهم شد.در مسیر زندگی با شکست و موفقیت های زیادی روبرو خواهید شد ، وقتی برنده هستید ، که اگر شکست خوردید خودتان رو نبازید و به راهتان با تلاش

بیشتر ادامه  دهید،مسیر زندگی خودتان را  بتکانید،  اشتباهاتتان  را وقتی افتاد روی زمین ،بگذارید همان جا بمانند ،فقط از لا به لای اشتباه هایتان یک تجربه رو بیرون بکشید ،قاب کنید و بزنید  به دیوار زندگیتان ،اشتباه کردن اشتباه نیست ، در اشتباه ماندن اشتباه است،

راضیم به هر چی که اتفاق افتاد،که اگر خوب بود زندگی من را قشنگ  کرد  ،اگر بد بود من را  ساخت.

مدیون هستم  به همه آدمهای زندگیم  ،که خوب های آن  بهترین حس ها  را به من دادن  و بد های آن هم  بهترین درس ها   را به من دادن،

ممنونم از زندگی که به من  یاد داد همه شبیه حرف های خود  نیستن و همیشه همه چی اون طور که میخواهیم پیش نمیرود، زندگی همین قدر ساده است.