جزوه ریاضی یازدهم تجربی متناسب با بودجه بندی آزمون 4 مرداد

در این بخش، جزوه ریاضی یازدهم تجربی متناسب با آزمون 4 مرداد قرار گرفته است که حاوی تمامی نکات مورد نیاز برای تسلط کامل به این مبحث می‌باشد.

جزوه ریاضی یازدهم تجربی متناسب با بودجه بندی آزمون 4 مرداد

سلام به دوستان یازدهم تجربی 


در این بخش جزوه ریاضی یازدهم تجربی متناسب با بودجه بندی آزمون 4 مرداد قرار گرفته است که توسط علی جعفری، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهیه شده است.

این جزوه حاوی تمامی نکات مورد نیاز شما برای تسلط کامل به مباحث آزمون 4 مرداد می باشد.