با منطق برنامه راهبردی تابستان کنکوری‌ها بیشتر آشنا شویم

در مورد برنامه تابستان چند محور اصلی وجود دارد که در این مطلب قصد داریم با توضیح این محورها شما را با منطق برنامه تابستان بیش‌تر آشنا کنیم.

با منطق برنامه راهبردی تابستان کنکوری‌ها بیشتر آشنا شویم

کنکوری های عزیز

سلام

امیدوارم تابستان را به خوبی شروع کرده باشید و با انگیزه و انرژی خودتون رو برای کنکور سال 99 آماده کنید.

در مورد برنامه تابستان چند محور اصلی وجود دارد که در این مطلب قصد داریم با توضیح این محورها شما را با منطق برنامه تابستان بیش تر آشنا کنیم.


در مورد درس های اختصاصی؛

درس های یازدهم اجباری است. بین دهم و دوازدهم در هر درس باید یک کتاب را انتخاب کنید.

درس های یازدهم در هر آزمون پیشروی مستقل دارد یعنی در هر آزمون دوره از قبل نداریم.

درس های دهم در هر آزمون نیمه پوششی است . یعنی در هر آزمون مطلب آزمون قبل را هم دوره می کنیم. زیرا دو سال پیش این درس ها را خوانده اید و نیاز به تکرار بیش تر نسبت به درس های یازدهم دارد.


درس های دوازدهم در هر آزمون پوششی است . یعنی در هر آزمون مطلب آزمون از ابتدای کتاب دوره می شود . این دوره از ابتدا به شما امکان می دهد که از برنامه عقب نمانید.

اولین سوال پرتکرار اینست که چرا پایه یازدهم در برنامه اجباریست و پایه دهم اجباری نیست؟

*از ابتدای مهر درس های دهم در برنامه راهبردی مطرح می شود، پس تابستان فرصت مغتنمی است که یازدهم را 

بخوانید، نیم سال اول سال تحصیلی دهم و نیم سال دوم سال تحصیلی که به دلیل امتحانات نهایی ، کار مدرسه 

بیشتر است، یازدهم را مرور و بازیابی کنید.

*دانش آموزان درس های یازدهم را به تازگی برای امتحانات مدرسه مطالعه کرده اند، پس با صرف زمان کم تر و 

استفاده از روش بازیابی به راحتی بر این پایه در تابستان مسلط می شوند.


چند سوال در مورد نحوه انتخاب واحد داریم؛

*آیا در انتخاب واحد می توان فقط درس های دهم را انتخاب کرد؟ بله

*آیا در انتخاب واحد می توان فقط درس های دوازدهم را انتخاب کرد؟ بله

*آیا می توان در هر آزمون درس انتخابی خود را از دهم یا دوازدهم تغییر دهیم؟ بلهپرتکرارترین سوال ها در مورد درس های عمومی در تابستان است.

در تابستان از پایه یازدهم عمومی سوال در برنامه مطرح می شود.

 هر درس عمومی 20 سوال دارد، 10 سوال طراحی و 10 سوال از کتاب زرد عمومی پایه (دهم و یازدهم)

10 سوال طراحی از بودجه بندی مطرح شده در هر آزمون مطرح می شود و 10 سوال زرد از کل کتاب است.

دو سوال مطرح است:

1-ضرورت مطالعه‌ درس‌های عمومی در این موقع از سال تحصیلی چیست؟

درس‌های عمومی جزء آن دسته از درس‌هایی هستند که نیاز به تداوم در مطالعه و توجه به روش مطالعه دارند. هدف 

اصلی مطالعه‌ی کتاب زرد عمومی در این بازه‌ی زمانی، سبک‌شناسی سؤالات عمومی است. سبک‌شناسی باعث می‌شود 

دانش‌آموز دیدگاهی متفاوت به کتاب درسی داشته باشد و هم‌چنین روش مطالعه‌ی این درس‌ها را مهندسی کند. در 

واقع دانش‌آموز به این شناخت دست خواهد یافت که در کنکور از هر مبحث چگونه سؤال طرح می‌شود، سلیقه‌ی طراح 

سؤال چیست و در نتیجه روش مطالعه‌ی خود را با آن هماهنگ می‌کند.


2-چرا سوال های زرد از کل کتاب مطرح می شود و فقط محدود به بودجه بندی هر آزمون نیست؟

همانطور که مستحضرید در درس های عمومی موضوعی و ترکیبی تست کار کردن، مهم است. پس در آزمون تابستان 

علاوه بر مطالعه درس محور همراه با بودجه بندی برنامه ، این امکان را هم دارید که با قسمت ضمیمه کتاب زرد در 

آزمون تابستان، به تست های ترکیبی و موضوعی هم مسلط شوید.

در ضمن اگر تست کتاب زرد فقط از محدوده آزمون مطرح شود، تعداد تست‌های کتاب در بودجه بندی کم می شود و 

امکان حفظ کردن و کسب درصد کاذب وجود دارد.