بهره‌مندی 660 دانش‌آموز از تجهیز‌کتابخانه 2‌مدرسه در میانه

تجهیز کتابخانه‌های 2 مدرسه در شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در تیر 98 انجام شد.

بهره‌مندی 660 دانش‌آموز از تجهیز‌کتابخانه 2‌مدرسه در میانه

تجهیز کتابخانه های 2 مدرسه در شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در تیر 98 انجام شد.


تجهیز کتابخانه های دبستان دخترانه فرهنگ و دبیرستان نمونه دولتی آیت الله احمدی میانجی، به میز مطالعه و صندلی با هزینه ای بالغ بر 370 میلیون ریال صورت گرفته است.

با تجهیز کتابخانه این دو مدرسه، 661 دانش آموز مقطع متوسطه و ابتدایی از امکانات مناسب برای مطالعه بهره مند شدند.

شایان ذکر است طرح هوشمندسازى و تجهيز كتابخانه مدارس كه توسط بنياد قلم چى انجام مى شود ويژه مدارس دولتى است؛ با احتساب این واحدهای آموزشی، از سال 1392، انجام 1636امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.بهره‌مندی 660 دانش‌آموز از تجهیز‌کتابخانه 2‌مدرسه در میانه

کتابخانه دبیرستان نمونه دولتی آیت الله احمدی میانجی


بهره‌مندی 660 دانش‌آموز از تجهیز‌کتابخانه 2‌مدرسه در میانه

کتابخانه دبستان دخترانه فرهنگ

منبع :