نمونه سوالات تستی هدیه‌های آسمان چهارم دبستان(صفحه46تا71)+پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه‌های آسمان چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات تستی هدیه‌های آسمان چهارم دبستان(صفحه46تا71)+پاسخ

نمونه سوال تستی درس هدیه های آسمان چهارم دبستان صفحات 46 تا 71+ پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه های آسمان چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.
1- سوالات تستی  مهم برای آزمون
2- پوشش دهی مطالب