داستان موفقیت زهرافتح اللهی از دوم دبستان تا قبولی تیزهوشان

زهرا فتح‌اللهی با میانگین تراز 6703 از شهر تبریز که از دوم دبستان کانونی بوده و امسال تیزهوشان پذیرفته شده است.

داستان موفقیت زهرافتح اللهی از دوم دبستان تا قبولی تیزهوشان

زهرا فتح‌اللهی با میانگین تراز 6703 از شهر تبریز که از دوم دبستان کانونی بوده و امسال تیزهوشان پذیرفته شده است.


اولین بار چگونه با آزمون‌های کانون آشنا شدی؟

در مدرسه‌ی ما از کلاس دوم برای دانش‌آموزان آزمون‌هایکانون را برگزار می‌کردند و به همین دلیل من هم از همان سال با آزمون‌ها آشنا شدمو از کلاس دوم آزمون‌ها را شرکت کردم.

این آزمون دادن چقدر روی کیفیت درس خواندن شما و همکلاسی‌هایتانتأثیر داشت؟

چون همه‌ی ما دانش‌آموزان یک مدرسه بودیم و یکدیگر را می‌شناختیم،رقابت علمی بین ما شکل گرفته بود همیشه دوست داشتیم از هم جلو بزنیم و برای همینبیشتر تلاش می‌کردیم.

بعد از برگزاری آزمون بررسی هم انجام می‌شد؟

بله، شنبه بعد از برگزاری آزمون معلم‌ها سؤالات آزمون را سرکلاس حل می‌کردند و بعد از آن هر کدام از دانش‌آموزان که با راه‌حل کوتاه‌تر یاساده‌تری به پاسخ رسیده بودند راه‌حل خود را برای بقیه توضیح می‌دادند. به این شکلما هم سؤالاتی را که بلد نبودیم یاد می‌گرفتیم و همینطور راه‌حل‌های مختلف برای حلیک سؤال را.

چه کسی در خانواده در درس‌ها به شما کمک می‌کند؟

در درس‌های ریاضی و علوم پدرم بیشتر کمک می‌کردند درس‌هایحفظی هم مادرم کمک می‌کردند و پدرم از من می‌پرسیدند تا مطمئن شوند یاد گرفته‌ام.

آیا خواهر یا برادر کانونی داری؟

بله من یک برادر بزرگ‌تر دارم که قبلاً دانش‌آموز کانونبوده است و اکنون دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی تبریز است.

تجربیات برادر شما به درد شما هم می‌خورد؟

بله برادرم در مورد مدیریت زمان و چگونه تست زدن در آزمون‌هابه من توضیح می‌داد و همین کمک‌ها باعث شد که سر جلسه بتوانم آزمون بهتری بدهم.

برنامه‌ریزی درسی شما برای روزهای هفته چگونه بود؟

من همیشه جمعه‌ها برای کل هفته‌ام برنامه‌ریزی می‌کردم واین برنامه‌ریزی بر اساس برنامه‌ی مدرسه و برنامه‌ی راهبردی کانون بود. حتماً اینبرنامه را می‌نوشتم. مثلاً برای روز شنبه انجام تکالیف روز یکشنبه بود، کنار اینکار، مدت زمانی هم برای تست زدن مباحث مشخص می‌کردم.

چرا از دفتر برنامه‌ریزی استفاده می‌کردید؟

من با استفاده از دفتر برنامه‌ریزی متوجه می‌شدم که کدامدرس‌ها را بیشتر خوانده‌ام و برای کدام یک به اندازه‌ی مناسب وقت نگذاشته‌ام. سعیمی‌کردم به همه‌ی درس‌ها توجه کنم.

از کدام کتاب‌های کانون استفاده می‌کردید؟

کتاب المپیاد کانون که هم کلاس پنجم و هم ششم از آن استفادهکردم، کتاب سه‌سطحی، آبی، پرتکرار و اشتباهات متداول.

برای امتحانات مدرسه کدام کتاب بیشتر به شما کمک کرد؟

کتاب پرتکرار و آبی، البته سؤالات کتاب پرتکرار به سلیقهمعلمان نزدیک‌تر بود.

از دوران نوروز چگونه استفاده کردی؟

در دروان نوروز چون زمان بیشتری در اختیار داشتم سعی کردمخوب درس بخوانم پس ساعت مطالعه‌ام بیشتر شد. در این دوران از کتاب نوروز استفادهکردم و همچنین سؤالات دام‌دار آزمون‌ها را بررسی کردم. بعضی سؤالات هم در کتاب‌هایتستی‌ام علامت زده بودم که دوباره مرور کردم آن‌‌ها هم خواندم.

مهم‌ترین ویژگی کتاب نوروز چیست؟

محتوای کتاب ،آزمونی بود، من بودجه‌بندی مربوط به هر آزمونرا نگاه می‌کردم و آن را مطالعه می‌کردم، سپس آزمون مرتبط با آن را حل می‌کردم.این کار باعث شد قسمت‌هایی که فراموش کرده بودم را دوباره بخوانم.

آزمون دادن چه چیزهایی به شما یاد داده است؟

آزمون‌های کانون ما را عادت داده بود که بعد جلسه‌ی آزمونزمان‌بندی داشته باشیم به این روش فرصت می‌کردیم که به همه‌ی سؤالات فکر کنیم و ازسؤالاتی که بلد نیستیم رد شویم. من از آزمون‌ها تمرکز روی سؤالات را در جلسه‌یامتحان یاد گرفته بودم. اضطراب را هم راحت‌تر می‌توانستم مدیریت کنم. همچنینسؤالات کتاب المپیاد و استاندارد تحلیلی آزمون هم به من خیلی کمک کرد که در زمینه علمی قوی داشته  باشم.