داستان موفقیت امیرحسین خیرآبادی از سوم دبستان تا پزشکی

مصاحبه با امیرحسین خیرآبادی از سبزوار که از سوم دبستان کانونی بوده است و تاکنون 178 آزمون شرکت کرده و امسال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شده است

داستان موفقیت امیرحسین خیرآبادی از سوم دبستان تا پزشکی

مصاحبه با امیرحسین خیرآبادی از سبزوار که از سوم دبستان کانونی بوده است و تاکنون 178 آزمون شرکت کرده و امسال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شده است.

شغل پدر: فرهنگی – معاون مدرسه

شغل مادر: فرهنگی – معلم اول دبستان

داستان آشنایی شما با کانون چگونه بود؟

زمانی که سوم دبستان بودم خواهرم پنجم دبستان بود و درآزمون‌ها شرکت می‌کرد. به همین دلیل آشنایی‌ام با کانون کامل بود و شروع به آزموندادن کردم.

هدف شما از ثبت‌نام در آزمون‌ها چه بود؟

هر سال تحصیلی برای من دلیل خودش را داشت، زمانی که کلاسسوم بودم برایم مهم بود که بین دوستانم در مدرسه چه نمره‌ای داشته باشم و همچنینکلاس پنجم برایم مهم بود که آزمون تیزهوشان پذیرفته شوم و به همین دلیل آزمون‌هارا ثبت‌نام کردم.

پیگیری درس‌های شما در خانواده به عهده‌ی چه کسی بود؟

برای حضور در مدرسه و جلسات کانون پدرم بود و مادرم همپیگیر نمره‌ها و ترازهایم بود و در منزل به من کمک می‌کرد.

علت استمرار حضور شما در کانون برای 10 سال متوالی چه بود؟

من دو هدف در طول تحصیل داشتم قبولی تیزهوشان و موفقیت درکنکور. برایم خیلی مهم بود با پیوستگی حضور در آزمون‌ها به دو هدف خودم برسم کهالبته تیزهوشان هدف کوتاه‌مدت و کنکور بلند‌مدت بود. در دوران تحصیل من همیشهآماده بودم چون درس‌ها را خوب می‌خواندم و خوب رقابت می‌کردم.

از زمان شرکت در آزمون‌های کانون، برنامه‌ریزی شما چه تغییری کرد؟

دو چیز در کانون خیلی به من کمک کرد برنامه‌ی راهبردی ودفتر برنامه‌ریزی.

با برنامه‌ی راهبردی می‌دانستم در چه بازه‌‌ی زمانی چه درسیرا بخوانم و با دفتر برنامه‌ریزی منظم‌تر شده بودم.

مهم‌ترین تأثیر دفتر برنامه‌ریزی چه بود؟

افزایش ساعت مطالعه و این‌که خیلی راحت متوجه می‌شدم که چرادر یک درس پیشرفت و یا افت داشته‌ام.

در دوران دبستان از کدام کتاب‌ها استفاده می‌کردید؟

برای امتحانات مدرسه از کتاب دوسالانه (همان پرتکرار کنونی)و از کتاب بنفش و آبی که سطح بالایی داشتند. برای بررسی آزمون هم از کتاب خودآموزیاستفاده می‌کردم.

از نظر شما بررسی آزمون چه تأثیری در یادگیری دارد؟

وقتی ما تست را غلط می‌زنیم اگر پس از مدتی دوباره آن را حلکنیم ممکن است باز هم بلد نباشیم یا غلط بزنیم. بهترین کار این است که همه‌یسؤالات یکجا نوشته و گردآوری شوند. این بهترین راه برای به ذهن سپردن این مطالباست. با این روش این سؤالات را برای همیشه یاد می‌گیریم.

دوران نوروز برای شما چقدر اهمیت داشت؟

به نظر من یکی از بهترین زمان‌هایی که دانش‌آموز بتواند ازدیگران جلو بزند و کم‌کاری‌های گذشته را جبران کند همین دوران است. اهمیت این دورههر چقدر بزرگ‌تر شویم بیشتر می‌شود.

مهم‌ترین ویژگی کتاب نوروز چیست؟

سؤالات کتاب نوروز تقریباً هم‌سطح با سؤالات آزمون‌هایکانون است و همچنین در این کتاب از تمام فصل‌ها و قسمت‌های مهم درس‌ها سؤال آوردهشده است. همچنین این کتاب حجم خوب و مناسبی برای این دوران دارد.

شما تعادل بین تفریح و مطالعه را در دوران نوروز چگونه برقرار می‌کردید؟

به نظر من در دوران نوروز هم باید تفریح باشد و هم درسخواندن. دانش‌آموزان دبستانی باید سعی کنند هر دو را به اندازه داشته باشند تا همدرس خواندن کسل‌کننده نباشد و هم با ساعت مطالعه‌ی خوب بتوانند از دیگران سبقتبگیرند. این روشی بود که خود من داشتم و وقتی نیاز بود در دورانی مثل کنکور بیشتردرس می‌خواندم تا تفریح. هر کاری به موقع خودش.

فرآیند حضور در آزمون‌ها چقدر در رسیدن شما به هدف طولانی مدتتان یعنی قبولی در رشته مورد علاقه‌تان تأثیر داشت؟

اولین تأثیر کانون روی من این بود که به درس خواندن علاقه‌مندشدم چون هر بار که نتایج آزمون‌ها به دستم می‌رسید نقاط قوت و ضعفم را می‌دیدمبیشتر تلاش می‌کردم و در آزمون بعدی که نتیجه‌ی این تلاشم را در ترازم می‌دیدم بهادامه‌ی این مسیر مشتاق‌تر می‌شدم.