عضویت شهر جدید هشتگرد در شبکه جهانی یونسکو

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد استان البرز از عضویت این شهر در شبکه جهانی یونسکو برای شهرهای یادگیرنده خبر داد.

عضویت شهر جدید هشتگرد در شبکه جهانی یونسکو
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد استان البرز از عضویت این شهر در شبکه جهانی یونسکو برای شهرهای یادگیرنده خبر داد.

«شهرهای یادگیرنده شهرهایی هستند که به طور مؤثر منابعشان را در بخش هایی چون ترویج یادگیری فراگیر از آموزش پایه تا آموزش عالی، باززنده سازی یادگیری در خانواده ها و جوامع، تسهیل یادگیری برای کار و در محل کار، گسترش استفاده از فناوری مدرن یادگیری، افزایش مزیت و کیفیت یادگیری و پرورش یک فرهنگ یادگیری در طول زندگی به کار برده و قدرت فردی و همبستگی اجتماعی، موفقیت اقتصادی و فرهنگی و توسعه پایدار را ایجاد کرده و ارتقا دهند.»

داود صفدری اظهار داشت: این اتفاق یک امتیاز خوب برای شهر جدید هشتگرد به حساب می‌آید و موجب ارتقای کیفیت و جذب جمعیت بیشتر برای سکونت در این شهر خواهدشد.

وی با اشاره به این نکته که در مجموع ۲۲۴ شهر از ۵۲ کشور دنیا عضو شبکه شهرهای یادگیرنده هستند، گفت: در ایران شهر جدید هشتگرد پنجمین شهر ثبت شده بعد از شیراز، اراک، کاشان و بهبهان در فهرست شهرهای یادگیرنده جهان قرار دارد و شهرهای مشهد و یزد به ترتیب در رده های ششم وهفتم قرار گرفته اند.

صفدری افزود: در این زمینه می توانیم با انعقاد قرارداد خواهر خواندگی بین شهر جدید هشتگرد و شهرهای دیگر دنیا موضوع برندسازی را درشهر جدید هشتگرد تقویت کنیم، چراکه یکی از مبانی یادگیرندگی، تبادل اطلاعات بین شهرها است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس هیأت مدیره شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد در تشریح بیشتر اهداف شهرهای یادگیرنده بیان داشت: در عصر دانش و جهانی شدن با توجه به رشد ارتباطات و افزایش رقابت جهانی، نیروی انسانی مشتاق برای یادگیری به عنوان سرمایه اصلی مورد توجه سازمان ها قرار گرفته و منجربه رشد سازمان های یادگیرنده شده است، از سوی دیگر با توجه به رشد رقابت جهانی، شهرها نیز می توانند با شهروندان مشتاق یادگیری خود با یکدیگر به رقابت بپردازند.
شهرجدید هشتگرد واقع در ۴۰ کیلومتری شمال غربی کلانشهر کرج مرکز استان البرز از دهه ۷۰ شکل گرفته و تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر در این شهر سکونت یافته اند.

اکنون تکمیل و واگذاری ۵۱ هزار واحد مسکن مهر در این شهر مراحل پایانی را می گذراند و در صورت تامین زیر ساخت هایی مانند آب، برق، گاز، تلفن، مراکز درمانی، فضاهای آموزشی و ورزشی و فرهنگی طبق پیش بینی ها جمعیت این شهر از ۵۰۰ هزار نفر فراتر می رود.

همچنین تکمیل و راه اندازی خط متروی کرج - شهر جدید هشتگرد مهمترین عامل در انتقال جمعیت سرریز تهران و کرج به شهرجدید هشتگرد است که امسال نهایی می شود.

منبع :