کامنت‌های درسی منتخب (چهارشنبه26تیر)

هر شب بهترین پرسش و پاسخ‌های درسی شما در میان کامنت‌های صفحات مقاطع، بر روی سایت قرار می‌گیرد

کامنت‌های درسی منتخب (چهارشنبه26تیر)

هر شب بهترین پرسش و پاسخ های درسی شما در میان کامنت های صفحات مقاطع، بر روی سایت قرار می گیرد. از ساعت 15 روزسه شنبه 25 تیر  تا ساعت 15 روز چهار شنبه 26 تیر مجموعا 1478 پرسش و پاسخ درسی در صفحات مقاطع قرار گرفت که بهترین های آنها در اختیار شما قرار می گیرد.

* برای جستجوی کلمه ی مورد نظر خود در این مطلب می توانید از گزینه ی Find in page یا کلید های میانبر Ctrl+F استفاده کنید

+ هر هفته به فعال ترین دانش آموزان که از طریق صفحه شخصیشان، کامنت درسی ارسال می کنند و یا به سوالات درسی دیگران پاسخ می دهند، 10000 تومان اعتبار در اپلیکیشن کانونی ها اهدا خواهد شد.


یازدهم تجربی
یازدهم تجربی8938830ژینا ابوعلی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 7100کامنتسوال فیزیک: شکل سوال: یه الکتروسکوپ بکشین کلاهکشو بار + بدین یه میلههم کنار کلاهک بکشین(بار دار)در شکل رو به رو در یک لحظه تیغه‌ها بهم چسبیده اندو به ترتیب از راست به چپ بار میله چیست و اگر میله را به کلاهک الکتروسکوپ نزیکتر کنیم تیغه‌ها دارای چه نوع باری میشوند؟1) منفی-منفی 2) منفی-مثبت 3)مثبت-منفی 4) مثبت-مثبتفیزیک
یازدهم تجربی8938830محمدمهدی محجوب خراسانی، یازدهم ریاضی - مشهد - میانگین تراز 5556پاسخ کامنتگزینه 1.وقتی تیغه‌ها بهم بچسبند یعنی میله بارش منفی بوده و بار مثبت رو به سمت کلاهک الکتروسکوپ آورده پس تیغه‌ها بهم می‌چسبند و زمانی که نزدیک‌تر کنیم بار‌های مثبت بیشتری از تیغه‌ها به کلاهک الکتروسکوپ می‌روند در نتیجه بار تیغه‌ها منفی می‌شود.فیزیک
یازدهم تجربی8938830دانیال بداوی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 6836پاسخ کامنتمثبت مثبت؟فیزیک
یازدهم تجربی8938830ژینا ابوعلی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 7100پاسخ کامنتگزینه1 درستهفیزیک
یازدهم تجربی8941128مهسا اصحابی، یازدهم تجربی - اسلام آبادغرب - میانگین تراز 6952کامنترسانایی الکتریکی محلول یک مولار پتاسیم برمید از محلول یک مولار امونیم کربنات کمتر است..گفته صحیح ولی چرا؟شیمی
یازدهم تجربی8941128آرمین کاملی، یازدهم تجربی - ساری - میانگین تراز 7070پاسخ کامنتچون در اثر انحلال پتاسیم برمید 2 یون ایجاد میشه ولی در اثر انحلال آمونیوم کربنات 3 یون.شیمی
یازدهم تجربی8941128نیلوفر خیرخواه معانی، یازدهم تجربی - اسلام‌شهر - میانگین تراز 7033پاسخ کامنتبه این دلیل که در محلول پتاسیم برمید دو مول یون و در محلول آمونیوم کربنات سه مول یون وجود دارهشیمی
یازدهم تجربی8939192دانیال بداوی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 6836کامنتتالیفی خودمچند مورد صحیح است؟1-عدم جذب گلوکز در روده باریک میتواند باعث مرگ بعضی از سلولهای کبد شود2-در انتقال غیرفعال نیز امکان دارد مواد برخلاف شیب غلظت خود حرکت کنند 3-در بافت پیوندی میتوان سلول هایی را یافت که به ذخیره انرژی میپردازند4 - اکسیژن موجود در حبابک برای انتقال به هموگلبین مویرگ باید از 6 لایه فسفولیپید عبور کندزیست
یازدهم تجربی8939192فرزاد محمدی زاده، یازدهم تجربی - لنده دوگنبدان - میانگین تراز 7870پاسخ کامنتگزینه1 ، درست ، گزینه 2: درست، گزینه3: درست ، گزینه4:غلط ..،.. چون که یک مولکول اکسیژن ابتدا باید از سلول حبابک بگذرد که چهار لایه‌ی فسفولیپید دارد و دوباره باید از سلول پوششی رگ خونی عبور کند که این هم 4 لایه‌ی فسفولیپید دارد و درنهایت باید وارد گلبول قرمز شود که این بار از 2 لایه‌ی فسفولیپید می‌گذردزیست
یازدهم تجربی8939192دانیال بداوی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 6836پاسخ کامنتگزینه 3 بافت پیوندی سست 😑.زیست
یازدهم تجربی8939192مهدی محمد پوری، یازدهم تجربی - شاهین دژ - میانگین تراز 7359پاسخ کامنتمورد 2)منظورش اندوسیتوز یا اگزوسیتوزه که مواد میتونن در جهت شیب غلظت یا برخلاف شیب غلظت منتقل شنمن یک و نمیفهممزیست
یازدهم تجربی8939192فرزاد محمدی زاده، یازدهم تجربی - لنده دوگنبدان - میانگین تراز 7870پاسخ کامنتدوست عزیز، شما اسمز رو در نظر بیگیرید، اسمز فرایندی غیرفعال است و آب از جایی با پتانسیل بیشتر به سمت محلی با پتانسیل کمتر میرود ، یه نکته اینجاست که آب هم در جهت شیب غلظت (به سمت محلی با پتانسیل کمتر) و هم در خلاف جهت شیب غلظت عبور می‌کند اما خالص به سمت محیط غلظت‌تر می‌رود، پس ممکن در فرایندی غیرفعال ، موادی نیز در خلاف شیب غلظت عبور کنندزیست
یازدهم تجربی8939192فرزاد محمدی زاده، یازدهم تجربی - لنده دوگنبدان - میانگین تراز 7870پاسخ کامنتمهدی جان اشتباه نکن! گفته فرایندی غیرفعال، اگزوسیتوز و اگزوسیتوز ،فرایندی فعال استزیست
یازدهم تجربی8939204فرزاد محمدی زاده، یازدهم تجربی - لنده دوگنبدان - میانگین تراز 7870کامنتچند مورد از موارد زیر درست است؟ الف) در تمام لایه‌های دیواره لوله گوارش سلول‌های بافت پوششی وجود دارد..،..ب) در هر سطحی از سطوح سازمان یابی حیات که عوامل غیر زنده نیز نقش دارند، قطعا چندین اجتماع زیستی وجود دارد ..،.. ج) در شرایط طبیعی در یک انسان سالم ، جهت حرکات کرمی در هنگام بلع همانند اپی گلوت و برخلاف زبان کوچک است..،.د) بزرگترین بافت ذخیره کننده انرژی همانند سخت‌ترین بافت محافظت کننده از شش‌ها ، متعلق به یک نوع بافت هستند.،.،.1)1 2)2 3)3 4)4زیست
یازدهم تجربی8939204رقیه طاهری، یازدهم تجربی - شوشتر - میانگین تراز 6856پاسخ کامنتاولی درست دومی فکر میکنم غلطه چون ممکنه توی بوم سازگان یه اجتماع باشه (جمله کتاب : در هر بوم سازگان جمعیت‌های مختلف باهم تعامل دارن و یک اجتماع رو به وجود میارن ) سومی درست چهارمی درست میشه گزینه سهزیست
یازدهم تجربی8939204ژینا ابوعلی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 7100پاسخ کامنت3 تا؟زیست
یازدهم تجربی8939204فرزاد محمدی زاده، یازدهم تجربی - لنده دوگنبدان - میانگین تراز 7870پاسخ کامنتکاملا درسته خانم طاهری 👏، مورد دوم همین نکته است که در بدن سازمان، زیست بوم و زیست کره عوامل غیززنده نقش دارند، و در بوم سازمان قطعا اجتماعات زیستی وجود دارد ولی در بوم سازمان ممکن است فقط یک اجتماع دیده شودزیست
یازدهم تجربی8939204محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانپاسخ کامنتالف به واسطه رگ‌های موجود در لایه‌ها درسته_ب همونطور که خانوم طاهری گفتن نادرسته _ج درسته زبان کوچک رو به بالا اپی گلوت رو به پایین و جهت حرکات کرمی هم جهت با اپی گلوت _د هم درسته بافت استخوان و چربی هردو از بافت پیوندی هستند _گزینه 3زیست
یازدهم تجربی8939204فرزاد محمدی زاده، یازدهم تجربی - لنده دوگنبدان - میانگین تراز 7870پاسخ کامنتاره جواب گزینه 3 استزیست
یازدهم تجربی8939204حامد جوزی نیا وشمه سرای، دهم تجربی - تالشپاسخ کامنتفرزاد جان من نمیدونم توی سوالات آزمون ، مورد الف رو باید غ گرفت یا ص.آخه یه سری از طراحا رگ خونی رو در نظر نمیگیرن.و اگه رگ خونی رو در نظر نگیریم ، مورد الف الزاما درست نیست.چون مثلا «ممکنه» توی لایه بیرونی سلول بافت پوششی نباشه.یا لایه ماهیچه ای بدون درنظر گرفتن رگ خونی سلول بافت پوششی نداره.میشه بگی چه جاهایی باید رگ خونی رو در نظر گرفت و چه جاهایی نمیشه؟آخه دبیرمون میگه در نظر بگیرید ولی منبعی که دارم میگه نباید رگ خونی رو حساب کنید.زیست
یازدهم تجربی8939204فرزاد محمدی زاده، یازدهم تجربی - لنده دوگنبدان - میانگین تراز 7870پاسخ کامنتسلام حامد، یکی از عیب‌ها و سردرگمی به دلیل منابعیه که به صورت کاملا علمی عمل نمی‌کنند، مورد 1 درسته و حتما باید در نظرش بگیریم (( خود سوالات قلمچی هم همینو مدنظر دادند)) و اگه تو سوالی غلط گرفته بدون که اشتباهه !زیست
یازدهم تجربی8939204مهسا اصحابی، یازدهم تجربی - اسلام آبادغرب - میانگین تراز 6952پاسخ کامنتاگه گفت تو ساختار اون لایه غلطه ولی اگه گفت مشاهده /دیده/ وجود دارد صحیح بگیرینزیست
یازدهم تجربی8939400محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانکامنت2 تا نکته از سلول داشتم تو تست طرحشون کردم _چند مورد در مورد یاخته صحیح است؟ آ)فقط اطلاعات یک گونه را در دنای خود دارد_ب)پایین‌ترین سطح ساختار موجودات زنده است که همه ویژگی‌های حیات را دارد _ج)تقسیم شدن آن نوعی رشد به حساب می‌آید _د)در هرجانداری باعث رشد و ترمیم بافت آسیب دیده میشود _س)در هر جانداری مواد را با مایع میان یاخته ای مبادله می‌کندزیست
یازدهم تجربی8939400مهدی محمد پوری، یازدهم تجربی - شاهین دژ - میانگین تراز 7359پاسخ کامنتآ_غلطه❌ میتونه چندین گونه باشه_درسته✅_غلطه❌_در جاندار پرسلولی باعث رشدو ترمیم میشه پس غلطه❌_در تک یاخته ای‌ها مایع بین سلولی دیده نمیشه❌مرسی که هستین منتظر تحلیلتونم💟زیست
یازدهم تجربی8939400مهدی محمد پوری، یازدهم تجربی - شاهین دژ - میانگین تراز 7359پاسخ کامنتمیتونه اطلاعات چندین گونه رو در خودش ذخیره کنه❌_✅_در تک یاخته ای‌ها تقسیم شدنش رشد محسوب نمیشه❌_برا جانداران پرسلولی صادقه❌_برا جانداران تک سلولی صادق نیس❌زیست
یازدهم تجربی8939400پگاه عباسی، یازدهم تجربی - اسلام آبادغرب - میانگین تراز 6788پاسخ کامنتالف)ممکنه تراژن باشه پس غلطه ب)درسته باقی مواردم راجب به تک سلولی‌ها غلطهزیست
یازدهم تجربی8939400فرزاد محمدی زاده، یازدهم تجربی - لنده دوگنبدان - میانگین تراز 7870پاسخ کامنتمورد ج : در تک سلولی‌ها تقسیم شدن اساس تولید مثل رو ایجاد میکنه نه اینکه باعث رشد میشهزیست
یازدهم تجربی8939400امیر عطایی، یازدهم تجربی - تهران - میانگین تراز 7244پاسخ کامنتفقط ب صحیح استآ)جانداران تراژنیج)تک سلولی‌ها به واسطه تقسیم سلولی رشد نمیکنندد)تک سلولی بافت نداردس)تک سلولی مایع میان بافتی نداردزیست
یازدهم تجربی8940872امیر عطایی، یازدهم تجربی - تهران - میانگین تراز 7244کامنتطبق فیزیولوژی گایتون کانال نشتی سدیم و پتاسیم مشترک هست و نفوذپذیری این کانال نسبت به پتاسیم 100 برابر سدیم هست ، کتاب درسی هم فقط به کانال‌های نشتی اشاره کرده و اشاره ای به جدا بودن سدیمی و پتاسیمی آن‌ها از یکدیگر نداشته است ، اما در بسیاری از تست‌ها این دوتا جدای از یکدیگر در نظر گرفته شده اند! البته طبق کتاب نظام قدیم این دوتا جدا هستند و ممکن هست طراح‌ها اون کتاب رو ملاکشون بگیرند! به نظر شما در تست‌ها کدوم یکی رو در نظر بگیریم؟زیست
یازدهم تجربی8941189حامد جوزی نیا وشمه سرای، دهم تجربی - تالشکامنتفرزاد جان مرسی از اون نکته ای که گفتی.فقط یه سوال: لایه مخاط ، عصب داره یا نه؟چون منبعی که خوندم گفت عصب نداره و عصب رسانیش با لایه زیر مخاطه.زیست
یازدهم تجربی8941189کاربر سایتپاسخ کامنتدرستهه زیرمخاط عصب دهیش میکنهزیست

فارغ التحصیل تجربی
فارغ التحصیل تجربی8939484کاربر سایتکامنتبچه‌ها برا زیست سواله که در مورد زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری بود کلید سنجش میگه یون‌های هیدروژن در هر دو جهت وخلاف جهت شیب غلظت جابه جا میشن ولی آخه اون پروتئین کانالی انزیمی که یون هیدروشت رو وارد فضای داخلی غشا درونی میکنه اصلا جز زنجیره انتقال الکترون نیستزیست
فارغ التحصیل تجربی8939484امیر صالحی، چهارم تجربی - خمینی شهرپاسخ کامنتولی وارد شدن و خارج شدن یون‌ها توی زنجیره دخیل هستندزیست
فارغ التحصیل تجربی8939484امیر صالحی، چهارم تجربی - خمینی شهرپاسخ کامنتببین درسته اون پروتئین کانالی که نقش آنزیمی داشت توی زنجیره نبود اما با وارد کردن یون‌های هیدروژن یه جورایی باعث ادامه زنجیره میشد .زیست
فارغ التحصیل تجربی8939484امیررضا گراوند، چهارم تجربی - کوهدشتپاسخ کامنتهست .. اصلا زنجیره انتقال الکترون اول همون پروتئین کانالیه .. ولی کتابای کمک آموزشی جوری وانمود میکردن که نیستزیست

دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربی8938766کاربر سایتکامنتسوال ص،غ:1.ممکن نیست معده ملخ در گوارش شیمیایی نقش داشته باشد 2.هیدر حداکثر 2 نوع باف دارد 3.به طور حتم سلول‌های کناری در بین سلول مخاطی قرار دارند 4.هردوسلول حاشیه ای و گاسترینی در یک غده معده قرار دارند 5.بافت ماهیچه ای مخاط بین غشای پایه و استر پیوندی قرار داردزیست
دوازدهم تجربی8939088کاربر سایتکامنت🔴 اعمال غیر ارادی دستگاه عصبی پیکری فقط شامل انعکاس‌های نخاعی می‌شود. ص/ غ. پاسخ نامه گفته غلطه و گفته بعضی از فعالیت‌های دستگاه پیکری نظیر انعکاس‌های نخاعی غیر ارادی هستن . قلمچی 95 .لطفا توضیح بدید جریان چیه 😕زیست
دوازدهم تجربی8939088محمدرضا محمدی، تجربى نظام جدید - ایوان غرب - میانگین تراز 7112پاسخ کامنتسلام بنظرم شاید منظورش اینه که ممکنه انعکاس نخاعی نباشه و توسط مغز کنترل بشه مثل انعکاس بلعزیست
دوازدهم تجربی8939088محدثه ملکی، دوازدهم تجربی - ارومیهپاسخ کامنتخب همه انعکاس‌ها نخاعی نیستن. بعضی انعکاس‌های دیگه مغزی هستن.یعنی تحت کنترل مغز میباشند.زیست
دوازدهم تجربی8939477کاربر سایتکامنتبزاق هم شیره گوارشی به حساب میاد ؟زیست
دوازدهم تجربی8939477کاربر سایتپاسخ کامنتارهزیست
دوازدهم تجربی8939477کاربر سایتپاسخ کامنتبلهزیست
دوازدهم تجربی8940183کاربر سایتکامنتکدوم بنداره‌های لوله گوارش ارادی اند ؟ کدوما مخطط ؟زیست
دوازدهم تجربی8940183نیکو بخشنده باورصاد، دوازدهم تجربی - شاهین شهرپاسخ کامنتبنداره مخطط (حلقوی) همگی ارادی به جز ابتدای مریزیست
دوازدهم تجربی8940183عباس نوروزی، یازدهم تجربی - قمپاسخ کامنتداداش مخطط همون ارادیه دیگه😳 که بنداره دهان حلق ابتدای مری و بنداره خارجی مخرج رو شامل میشهزیست
دوازدهم تجربی8940183عباس نوروزی، یازدهم تجربی - قمپاسخ کامنتداداش ارادی همون مخططه دیگهزیست
دوازدهم تجربی8940189کاربر سایتکامنتبنداره ابتدای مری همون حلقه ؟ هرچی از معلممون میپرسم میگه همون حلقه 😐زیست
دوازدهم تجربی8940189نیکو بخشنده باورصاد، دوازدهم تجربی - شاهین شهرپاسخ کامنتبعد حلق ابتدای مریزیست
دوازدهم تجربی8940194کاربر سایتکامنتهسته ماهیچه قلبی هم مثل اسکلتی در مجاورت غشا ؟زیست
دوازدهم تجربی8940194کاربر سایتپاسخ کامنتمن یه جا خونده بودم که نوشته بود در مرکز سلول هس.روح بخشزیست
دوازدهم تجربی8940194کاربر سایتپاسخ کامنتمرکزهزیست
دوازدهم تجربی8940194دانیال زمانی، تجربى نظام جدید - باغملکپاسخ کامنتدرستهزیست
دوازدهم تجربی8940206کاربر سایتکامنتآب هم میتونه با انتقال فعال وارد سلول شع ؟زیست
دوازدهم تجربی8940206دانیال زمانی، تجربى نظام جدید - باغملکپاسخ کامنتانتقال فعال نه اما انتشار تسهیل شده(فصل آخر دهم)و اسمز بلهزیست
دوازدهم تجربی8940328نیکو بخشنده باورصاد، دوازدهم تجربی - شاهین شهرکامنتسلام.😀** ترکیبی با دهم**ببینم کی درست جواب میده! 👊دلیل هر کدام را بنویسید. 👏وجود سنگ صفرا برای افراد چه معایبی دارد؟ 1-سبب کاهش بینایی افراد می‌شود. 2-در روند انعقاد خون دچار مشکل می‌شوند. 3-مشکلات گوارشی پیدا می‌کنند.زیست
دوازدهم تجربی8940328عرفان ریاحی، تجربى نظام جدید - شهرکردپاسخ کامنتجذب ویتامین‌های محلول در چربی مشکل دار میشه سبب انعقاد خون میشه و ویتامین آ جذب نمیشه و مشکل بینایی ایجاد میشه و بیلی روبین در خون زیاد میشه که باعث میشه ادرار پررنگ و مدفوع کم رنگ دفع شه از یک جهت دیگه هضم چربی‌ها در دوازدهه کم میشه که باعث میسه مدفوع چرب خارج شهزیست
دوازدهم تجربی8940328حسین درویشی، یازدهم تجربی - بندر دیرپاسخ کامنت2که درسته چون اختلال در جذب ویتامین کا رخ میدهد 3درسته چون گوارش لیپید‌ها مختل میشه 1هم درسته چون ویتامین آجذب نمیشه در نتیجه باعث کاهش بینایی میشودزیست
دوازدهم تجربی8940328محمدرسول احمدی، تجربى نظام جدید - زنجان - میانگین تراز 7092پاسخ کامنت1_چون ویتامین ای جذب نمیشه2_چون ویتامین کا جذب نمیشه3_بله دیگه چون صفرا تو گوارش(چربی ها)نقش داره.بیکربنات هم داره که باعث قلیایی شدن میشه که موجب فعالیت بهتره آنزیم‌ها میشه حالا اگه صفرا نباشه خاصیت قلیایی کمتر میشه و تو عملکرد آنزیم‌ها اثر سوء میزاره.ببخشید از "میشه"خیلی استفاده کردم😅زیست
دوازدهم تجربی8940328پردیس رضایی مرام، تجربى نظام جدید - ایذهپاسخ کامنت1_اختلال در جذب ویتامین آ 2_ به علت اختلال جذب کلسیم در پی جذب نشدن ویتامین دی 3_ خوب دیگه چربی‌ها ریز نمیشن و لیپاز نمی‌تونه تاثیر زیادی روشدن بزارهزیست
دوازدهم تجربی8940328محمدرضا محمدی، تجربى نظام جدید - ایوان غرب - میانگین تراز 7112پاسخ کامنت1 در جذب ویتامین آ اختلال ایجاد میکنه 2 در جذب ویتامین کا اختلال ایجاد میکنه 3 گوارش چربی‌ها دچار مشکل میشهزیست
دوازدهم تجربی8940328عباس نوروزی، یازدهم تجربی - قمپاسخ کامنتسلام به نظر من 1و2(سبب کاهش بینایی میشه چون صفرا در گوارش ویتامین‌های محلول در چربی کا - آ _دی و ای نقش دارند و ویتامین آ برای بینایی بسیار ضروری است و در روند انعقاد خون هم به علت گوارش نیافتن و جذب نشدن ویتامین کا دچار مشکل میشه ) و3 عین جمله کتاب (صفرا در گوارش و ورود چربی‌ها به محیط داخلی نقش دارد) پس نبود صفرا باعث مشکلات گوارشی میشهزیست
دوازدهم تجربی8940328نیکو بخشنده باورصاد، دوازدهم تجربی - شاهین شهرپاسخ کامنتآفرین هر دو درسته👏 فقط منظورم از مشکلات گوارشی چیز دیگریست..زیست
دوازدهم تجربی8940328نیکو بخشنده باورصاد، دوازدهم تجربی - شاهین شهرپاسخ کامنتدوستان نظرات تون کاملا صحیح اینم اضافه کنم که کاهش ویتامین دی باعث میشه کلسیم جذب نشه و در انقباض ماهیچه‌های اسکلتی و (صاف) مشکل بوجود بیاد.زیست
دوازدهم تجربی8940975کاربر سایتکامنتسلام بچه‌ها یه سوال: تو منبع من نوشته که گیرنده‌های بینایی بعد از تجزیه شدن ماده حساس به نور تحریک میشن و پیام عصبی تولید میکنن!یه جاهم نوشته بود:گیرنده‌های حسی توانایی تحریک شدن و تولید و هدایت و انتقال پیام عصبی رو دارن؛با این حساب میشه گفت که این سه ویژگی(ینی همین تحریک شدن و تولید و هدایت و انتقال پیام عصبی)فقط مختص نورون‌ها نیس؟!مدیر جان لطفا✌️#آیدا_ملکیزیست
دوازدهم تجربی8940975یونس کبگانی، تجربى نظام جدید - بوشهر - میانگین تراز 5830پاسخ کامنتسلام درسته متن خود کتاب رو بخونیدزیست
دوازدهم تجربی8940975محمدرسول احمدی، تجربى نظام جدید - زنجان - میانگین تراز 7092پاسخ کامنتمن اونروز ی سوال تقریبا مشابه این پرسیدم بچه‌ها گفتن که گیرنده‌ها هم توانایی تولید،هدایت و انتقال دارنزیست
دوازدهم تجربی8940063کاربر سایتکامنتبچه‌ها در بیت " معیار دوستان دغل روز حاجت است" نقش دستوری معیار چی هست؟ مدیر بثبت لطفازبان فارسی
دوازدهم تجربی8940063نیکو بخشنده باورصاد، دوازدهم تجربی - شاهین شهرپاسخ کامنتمعیار. نهاد. دوستان مضاف الیه. دغل روز صفت. حاجت مسندزبان فارسی

دهم تجربی
دهم تجربی8939245محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانکامنتیه تست دیگه طرح کردم__//چند مورد صحیح است ؟ آ)پروانه مونارک هرساله 1 بار مهاجرت میکند. ب) بالغ شدن پروانه مونارک نوعی دگردیسی است. ج )این پروانه سالانه حدود 5هزار کیلومتر را از مکزیک تا آمریکا و کانادا طی میکند. د)این پروانه می‌تواند با برخی نورون‌های عصبی خودش جایگاه خورشید را در آسمان شناسایی کند و به سمت مقصد برود .زیست
دهم تجربی8939245محمدامین براتی، نهم - باغملکپاسخ کامنت2 مورد؟زیست
دهم تجربی8939245زینب صدیقی، دهم تجربی - کاشمرپاسخ کامنتیک مورد؟زیست
دهم تجربی8939537محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانکامنت2 تا نکته از سلول داشتم تو تست طرحشون کردم _چند مورد در مورد یاخته صحیح است؟ آ)فقط اطلاعات یک گونه را در دنای خود دارد_ب)پایین‌ترین سطح ساختار موجودات زنده است که همه ویژگی‌های حیات را دارد _ج)تقسیم شدن آن نوعی رشد به حساب می‌آید _د)در هرجانداری باعث رشد و ترمیم بافت آسیب دیده میشود _س)در هر جانداری مواد را با مایع میان یاخته ای مبادله می‌کند.زیست
دهم تجربی8939537محمدامین براتی، نهم - باغملکپاسخ کامنتدو مورد؟زیست
دهم تجربی8939537پرنیا رازانی، نهم - خرم آبادپاسخ کامنتآقای خسروی میشه جواب سوال من رو بدین ممنون میشمزیست
دهم تجربی8940491کاربر سایتکامنتسلام یه سوال تو کتاب زیست دهم نوشته که جانداران هفت تا ویژگی رو باهم دارن و یکیشون هم تولید مثله ولی همه‌ی جانوران قابلیت تولید مثل ندارن مثلا قاطر الان این جمله کتاب درسته یعنی؟ مثال نقض می‌تونیم براش بیاریم آخه #پرنیا😐زیست
دهم تجربی8940491محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانپاسخ کامنتجزء این دسته نیست اشتباهه داره میگه همه جانداران_بله دوست عزیز این مورد استثناء و یا حتی مورد‌های دیگه اما در سطح کتاب درسی دهم و تست‌های آزمون‌ها شما باید کل رو در نظر بگیریدزیست