آزمونک ریاضی دوازدهم تجربی ویژه آزمون 4 مرداد

آزمونک ریاضی دوازدهم تجربی ویژه آزمون 4 مرداد تهیه و تنظیم پدرام قلعه شاخانی

آزمونک ریاضی دوازدهم تجربی ویژه آزمون 4 مرداد

سلام دانش آموزان گرامی

در فایل پیوست میتوانید آزمونک ریاضی ویژه آزمون 4 مرداد را مشاهده و دانلود کنید

تهیه و تنظیم: پدرام قلعه شاخانی

کانال نلگرامی گروه دوازدهم تجربی: zistkanoon2