جزوه ریاضی 1 آمادگی آزمون 4 مرداد

در این مطلب جزوه ریاضی یک مبحث دنبال‌ها و مجموعه‌ها برای آمادگی آزمون 4 مرداد قرار گرفته است.

جزوه ریاضی 1 آمادگی آزمون 4 مرداد

جزوه ریاضی 1 که مباحث آزمون 4 مرداد را پوشش می دهد برای آمادگی دانش آموزان قرار گرفته است.