کامنت‌های درسی منتخب (دوشنبه 24 تیر)

هر شب بهترین پرسش و پاسخ‌های درسی شما در میان کامنت‌های صفحات مقاطع، بر روی سایت قرار می‌گیرد.

کامنت‌های درسی منتخب (دوشنبه 24 تیر)

با سلام ...

هر شب بهترین پرسش و پاسخ های درسی شما در میان کامنت های صفحات مقاطع، بر روی سایت قرار می گیرد. از ساعت 15 روز یکشنبه 23 تیر  تا ساعت 15 روز دوشنبه 24 تیر مجموعا 291 پرسش و پاسخ درسی در صفحات مقاطع قرار گرفت که بهترین های آنها در اختیار شما قرار می گیرد.

* برای جستجوی کلمه ی مورد نظر خود در این مطلب می توانید از گزینه ی Find in page یا کلید های میانبر Ctrl+F استفاده کنید.

+ هر هفته به فعال ترین دانش آموزان که از طریق صفحه شخصیشان، کامنت درسی ارسال می کنند و یا به سوالات درسی دیگران پاسخ می دهند، 10000 تومان اعتبار در اپلیکیشن کانونی ها اهدا خواهد شد.


دوازدهم تجربی
کاربر سایتکامنتسلام. سدیم کجا میتونه بوسیله انتقال فعال جا به جا شه؟🙂 نگید پرز چون اون انتشار تسهیل شده ست و جا به جایی گلوکزه که فعاله !زیست
سیاوش قیصر، دوازدهم تجربی - تهرانپاسخ کامنتپمپ سدیم پتاسیم با انتقال فعال جا به جا میکنه سدیموزیست
کاربر سایتکامنتبچه‌ها لوب گیجگاهی هر نیمکره توسط شیار مرکزی مخ جدا شده؟زیست
فاطمه محمدرضایی، تجربى نظام جدید - مشکین شهر - میانگین تراز 7126پاسخ کامنتنخیر لوب گیجگاهی اینطوری نیست این جمله درباره‌ی لوب اهیانه پس سری وپیشانا صادقهزیست
زهرا بابایی، یازدهم تجربی - هرسینکامنتسلام بچه‌ها میشه این سوالا رو ج بدیدشروع گوارش مکانیکی در گنجشک در دهانه یا معده?تولید مونومر در ملخ در معده انجام میشه یا کیسه‌های معده?زیست
تارا رشیدپور، دوازدهم تجربی - بانهپاسخ کامنتشروع گوارش مکانیکی و شیمیایی در گنجشگ در معده ست (کنکور٩٦ داخل)زیست
کاربر سایتکامنتتو بافت همه ویژگی‌های حیات دیده میشن یا بیشتر ویژگی‌های حیات؟زیست
محمدصادق زرین، دوازدهم تجربی - مینودشتپاسخ کامنتبافت تولید مثل ندارهزیست
کاربر سایتکامنتبیکربنات سدیم و بیکربنات چه فرقی باهم دارن ؟شیمی
دانیال زمانی، تجربى نظام جدید - باغملکپاسخ کامنتاز نظر شیمیایی که هر دو دارای دو ساختار متفاوتن و البته خاصیت قلیایی سدیم بیکربنات بیشترهشیمی
یازدهم تجربی
کاربر سایتکامنتتفاوت پتانسیل ارامش با حالت ارامش چیه؟زیست
محمدمهدی قاسمی، یازدهم تجربی - قم - میانگین تراز 7136پاسخ کامنتحالت آرامش فقط قبل از فعالیت شدید پمپ سدیم پتاسیم رخ نمیده قبل از باز شدن دریچه کانال‌های دریچه دار سدیمی هم حالت آرامش داریم من خودم خوندم چیزی از تفاوت پتانسیل و حالت نفهمیدم ولی به نظرم پتانسیل یه مرحله از فعالیت یاخته‌های عصبیه و حالت هم یعنی وضعیتی که یاخته‌ها دارنزیست
رقیه طاهری، یازدهم تجربی - شوشتر - میانگین تراز 6856کامنتیه چیز دیگه اینکه انتقال ژن گیاه خودرو به گیاه زراعی تراژن محسوب میشه؟ این دو گیاه دو گونه ان؟ 2. مولکول دنا در هسته تا جایی که میدونم توی هسته هستش خب یوکاریوت‌ها که هسته ندارن چه جوری کتاب گفته اطلاعات لازم برای زندگی همه یاخته‌ها در مولکول دنا ذخیره شدن؟😐زیست
فرزاد محمدی زاده، یازدهم تجربی - لنده دوگنبدان - میانگین تراز 7870پاسخ کامنتسلام، اره مورد اول میشه جاندار تراژن، چون دو گونه‌ی مختلف اند..،.. اطلاعات لازم برای زندگی همه‌ی سلول‌ها در دنا ذخیره میشه ، در یوکاریوت‌ها دنا در هسته ذخیره میشه و در پروکاریوت‌ها به دلیل نبود هسته،دنا به طور مستقیم در خود سیتوپلاسم استزیست
معین فرخی، یازدهم تجربی - اسلام آبادغرب - میانگین تراز 6505پاسخ کامنتسلام) اگر صفت یا صفت‌های های منتقل شده ظاهر بشن میشه جاندار تراژن تولید شده باشه و اینکه بله دوگونه متفاوتن/در یوکاریوت در هسته و پروکاریوت در سیتوپلاسم گرچه خواستم از این بخش کتاب ایراد بگیرم دیدم نشد مثلا اینکه گلبول قرمز یا یاخته آوند ابکش هسته ندارن و جاندار محسوب میشن 👈 اخرش خودمو قانع کردم که کتاب گفته همه جنداران خُب درسته یاخته آوند ابکش جانداره و لی هسته نداره اما در یک سمانه بزرگ باید نگاه کنیم مثلا در یک گیاه باید بسنجیم/همچنین درباره گلبول قرمز باد در سامانه بزرگش که انسانه ببینیم😏زیست
رقیه طاهری، یازدهم تجربی - شوشتر - میانگین تراز 6856پاسخ کامنتمنظورم پروکاریوت‌ها بود (اشتباه شد). اهان مرسی قانع شدمزیست
محمدمهدی قاسمی، یازدهم تجربی - قم - میانگین تراز 7136کامنتتألیفی زیست دو😃: کدام گزینه جمله زیر را به درستی کامل می‌کند؟ «در بافت عصبی انسان سالم و بالغ هر یاخته.قطعا.»۱)پشتیبان که در ترشح غلاف میلین شرکت می‌کند-در تماس با رشته‌های عصبی یاخته‌های عصبی غیررابط است.۲)عصبی که نقش رابط دارد-پیام عصبی را از بخش درخت مانند خود دریافت می‌کند.۳)پشتیبان که داربست هایی را برای استقرار یاخته‌های عصبی ایجاد می‌کند-برای ایجاد غلاف میلین بخشی از سطح تماس با مایع بین یاخته ای را از دست می‌دهد.۴)عصبی که در مغز و نخاع قرار دارد-دارای بخش محافظ است. جواب🙏زیست
مهدی محمد پوری، یازدهم تجربی - شاهین دژ - میانگین تراز 7359پاسخ کامنتمیشه ۳؟زیست
معین فرخی، یازدهم تجربی - اسلام آبادغرب - میانگین تراز 6505پاسخ کامنتسلام/بادلیل همه گزینه هاتونو رد میکنم/1)غلاف میلین ترشح نمیشه بلکه غشاست که توسط شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته میشه/چون گفتین(ها) پس نادرسته چون دندریت نورون حرکتی میلین نداره 2)همونطور که در شکل کتاب درسی یازدهم هم معلومه جسم یاخته هم میتواند پیام عصبی را دریافت کند 3)یه چیزی بگم که کلا چند بار تو کنکور‌های مختلف هم اومده👈هر نوروگلیا فقط یه کار میکنه مثلا اگر ایجاد داربست میکند دیگر نمی‌تواند ایجادغلاف میلین نماید 4)هر3 نورون/نورون رابط غلاف میلین ندارد😅زیست
کاربر سایتکامنتیه سوال سخت: کدام گزینه نادرست است؟١)ادغام کیسه غشایی با غشای پلاسمایی فقط در اگزوسیتوز انجام میشود.٢)موسینی که از بافتی در لوله گوارش که عمل جذب انجام نمیشود ترشح می‌شود ، از طریق برون رانی خارج می‌شوند.٣)کربوهیدرات در سطح غشا ، در صورتی که اندوسیتوز اتفاق بیفتد در سطح خارجی سلول قرار میگیرد٤)تمام بزرگترین مولکول‌های غشا دارای منفذ نیستندزیست
محمدمهدی قاسمی، یازدهم تجربی - قم - میانگین تراز 7136پاسخ کامنت۳زیست
دانیال بداوی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 6836پاسخ کامنتاگه منظورتون در سطح خارجی کیسه غشایی ک خیر در سطح داخلی و گزینه 3اشتباس لطفا در ارتباط با 4توضیح بدینزیست
معین فرخی، یازدهم تجربی - اسلام آبادغرب - میانگین تراز 6505پاسخ کامنت3زیست
محمدمهدی قاسمی، یازدهم تجربی - قم - میانگین تراز 7136کامنتآقای فرخی یعنی شما میگید یاخته پشتیبانی که داربست ایجاد میکنه غلاف میلین ایجاد نمیکنه؟ ولی فکر کنم داربست منظورش همون غلاف میلین باشه دیگه چون داربستم برای محافظت و عایق بندی ساختمان نیمه کارست غلاف میلینم همین طور طبق متن کتاب نمیشه اون نکترو برداشت کرد چون هیچ قیدی آورده نشده ممنون میشم دقیق‌تر توضیح بدید🙏زیست
دانیال بداوی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 6836پاسخ کامنتدوست عزیز منظور از اینکه داربستهایی برای محل استقرار ایجاد میکنن اینکه در دوران جنینی بهشون میگن کجا باید برن و قرار بگیرند ومبله درسته با یاخته‌های میلین ساز فرق میکننزیست
عرشیا غلامی، یازدهم تجربی - اصفهانپاسخ کامنتنه دوست خوبم ، تو کتاب درسی دقیقا در متن ذکر شده که یاخته‌های پشتیبان انواع مختلفی دارن ،و داربست کاملا با میلین متفاوته ،برا همینه که تو تست‌ها میگن حتی اطراف نورون رابط هم یاخته پشتیبان داریم ،چرا که بعضی‌ها در ایجاد داربست ،بعضی‌ها در دفاع از یاخته عصبی و بعضی‌ها در حفط هم ایستایی مایع اطراف اونها نقش دارن ،و همه این کار‌ها ایا با یک نوروگلیا انجام میشه ؟زیست
معین فرخی، یازدهم تجربی - اسلام آبادغرب - میانگین تراز 6505کامنتدقت کنید که منظور از اینکه ایجاد داربست می‌کنند این هستش که یاخته سرجای درستش نگه میدارن به همین سادگی😅و اینکه دقت کنید که همه‌ی وظایف نوروگلیا‌ها در یک نوروگلیا جمع نمیشه این چیزیه که معلم ما به ما گفته😕زیست
معین فرخی، یازدهم تجربی - اسلام آبادغرب - میانگین تراز 6505پاسخ کامنتراستش من از خودم که در نیاوردم اینو توی یکی از منابع آموزشی دیدم که گفته بود نقش مثل داربست‌های واقعی خودمون میمونه که یه جور نگهدارنده و پایدار کننده براش محسوب یا شما منظور منو بد برداشت کردید یا منبع اشتباه گفته😄زیست
ژینا ابوعلی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 7100کامنتکدام گزینه عبارت را به درستی تکمیل می‌کند؟در ارتباط با پتانسیل عمل و آرامش در یک نورون می‌توان گفت که هرگاه-باشد قطعا کانال‌های دریچه دار-است.1. غلظت یون‌های مثبت درون یاخته کمتر از بیرون آن-پتاسیمی باز2.نفوذپذیری غشا نسبت به پتاسیم بیشتر از سدیم-سدیمی بسته3. غلظت پتاسیم بیرون یاخته بیشتر از درون آن- پتاسیمی بسته4- پتانسیل داخل یاخته مثبت‌تر از خارج آن- سدیمی بازلطفا با دلیلزیست
مائده آصفی، یازدهم تجربی - مکاتبه‌ایپاسخ کامنتفکر می‌کنم گ1 غلطه در حالت ارامش هم غلطت درون یاخته از بیرون کمتره و کانال پتاسیومی باز نیست.گ2هم غلطه چون همیشه نفوذ پذیری غشا به پتاسیم بیشتر از سدیم هست.گ3هم غلطه چون غلطه چون غلظت پتاسیم همیشه داخل یاخته بیشتر از بیرون ان هست حتی در پتانسیل عمل./شکل کتاب 7 ت رو ببین😊.گ4 هم غلطه،پس کدوم جوابه؟زیست
ژینا ابوعلی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 7100پاسخ کامنتراستش خودمم نمیدونم تو یه کتابی بود زده بود گزینه 1 ولی یک کاملا غلطه😐زیست
عرشیا غلامی، یازدهم تجربی - اصفهانپاسخ کامنتبا سلام ،به نظر شخصی من گزینه 2درست‌تر هست ،در ارتباط با گزینه‌ی یک مثال نقض همان پتانسیل ارامش هست که غلطت منفی هفتاده و با این دریچه دار پتاسیمی بسته هست ،گزینه سه هم غلطه چون همواره غلظت پتاسیم درون یاخته از بیرون یاخته بیشتره ،میتونه تغییر کنه ولی همواره غلطت پتاسیم داخل از خارج بیش‌تر هست .در ارتباط با گزینه چهار هم ممکنه قسمت پایین روی پتانسیل عمل باشه یعنی جایی که داره از مثبت سی به به صفر میرسه اینجا دریچه دار پتاسیمی باز اند نه سدیمی ،گزینه دو هم خوب میدونیم که تو پتانسیل ارامش که قطعازیست
عرشیا غلامی، یازدهم تجربی - اصفهانپاسخ کامنتنفوذپذیری غشا برای پتاسیم از سدیم بالاتره ولی این تو منحنی بالا روی پتانسیل عمل برعکس میشه و برای سدیمی نفودپدیری غشا بالاتر میشه ،ولی تو نمودار پایین رو یعنی جایی که داریم از مثبت سی به منفی هفتاد میریم اینجا به دلیل فعالیت پمپ سدیم پتاسیم و کانال دریچه دار پتاسیم یقینا نفوذپذیری نسبت به پتاسیم هم بالاتره ،علت انکه توی نمودار بالا رو نفوذپذیری سدیم بالاتره به خاطر فعللیت شدیدیه که دریچه دار سدیمی داره و یه دفعه نفودپذیری غشا رو بالا میبره ،ببخشید اگه یکم طولانی شد موفق باشیدزیست
دانیال بداوی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 6836پاسخ کامنتچطور یک درسته اخه تو قله منحنی غلظت یون مثبت از بیرون ان کمتره و هر دو کانال دریچه دار بستسزیست
آروین اسدی، یازدهم تجربی - آملپاسخ کامنتگزینه ۲ درسته گزینه ۱: در ابتدای پتانسیل عمل کانال دریچه دار پتاسیمی بسته است گزینه ۲: غیر از بخش صعودی منحنی در بقیه موارد نفوذ پذیری غشا نسبت به پتاسیم بیشتر است که کانال دریچه دار سدیمی بسته است گزینه ۳: هیچ گاه غلظت پتاسیم بیرون یاخته از درون یاخته بیشتر نمیشود گزینه ۴: در قله هر دو دریچه بسته هستندزیست
محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانکامنتبچها این نکته درسته دیگه؟ *تشکیل دوباره اعضای قدیمی در گیاه مانند رویش دوباره برگ نوعی رشد است و نمو نیست اما تشکیل گل یا برگ برای اولین بار در طول عمر گیاه نمو است . درسته دیگه؟زیست
ژینا ابوعلی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 7100پاسخ کامنتاره تو کتاب درسی هم ذکر شدهزیست
رقیه طاهری، یازدهم تجربی - شوشتر - میانگین تراز 6856پاسخ کامنتدرسته البته از نوع قبل باشه مثلا دومین برگ باید از نوع همون برگ قبلی باشهزیست
محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانپاسخ کامنتاره تو کتاب درسی هم گفته اما خیلی نمیشه فهمید.زیست
محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانکامنتبچها الان آزمون رو گرفتم سوال ۶۱ یعنی همه جانداران (بخشی از انرژی رو به صورت گرما از دست نمی‌دهند)؟🤔زیست
محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانپاسخ کامنتفرایند جذب انرژی و استفادش خب ویژگی همشونه اما از دست دادن گرما؟زیست
ژینا ابوعلی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 7100پاسخ کامنتبخشی از انرژی که دریافت کردن رو از دست میدن سوال دردناک بود اکثرا تو دام افتادنزیست
محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانپاسخ کامنتبنظرم اصلا نمیشه درک کرد چه فرقی داره اصلا🤔 الان فقط دریاف کردن کل گزینه رو غلط کرد؟بنظرم سوال مشکل دارهزیست
محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانپاسخ کامنتبنظرم اصلا نمیشه چه فرقی داره اصلا🤔 الان فقط دریاف کردن کل گزینه رو غلط کرد؟بنظرم سوال مشکل دارهزیست
معین فرخی، یازدهم تجربی - اسلام آبادغرب - میانگین تراز 6505پاسخ کامنتخُب کتاب گفته همه‌ی این ویژگی هارو دارندد یعنی از انرژی ای که دریافت می‌کنن برای انجام فعالیت‌های زیستی استفاده و یه قسمت از اون انرژی *دریافت شده* رو بهصورت گرما از دست میدن این موضوع حتی درمورد پروکاریوت‌ها هم صادقهزیست
محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانپاسخ کامنتشما دارین میگین دریاف کردن تو گزینه زد انرژی خود بنظرم اصلا فرق انچنانی ندارند اصلا سوال بنظرم استاندارد نیستزیست
محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانکامنتبچها کتاب گفته همه جانداران تولید مثل میکنند. اما کمک درسی گفته سال یازدهم با جاندارانی که تولید مثل نمی‌کنند هم آشنا میشوید 🤔 داریم اشتباه یاد میگیریمزیست
ژینا ابوعلی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 7100پاسخ کامنتجمله ای که کمک درسی گفته رو عینا بگین و چه کمک درسی؟زیست
حسین مقیمی بلداجی، دهم تجربی - بروجنپاسخ کامنتبه نظرم جمله کتاب باید این طور ویرایش بشه همه جانداران زنده سالم و بالغ تولید مثل میکنند مشخصه که جانداری که نازا باشه یا به دوران بلوغ نرسیده باشه این تواناییا را نداره و استثناستزیست
ژینا ابوعلی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 7100پاسخ کامنتتو زدن تست باید به این استثناها دقت کرد مثل نوزاد پروانه مونارکزیست
دانیال بداوی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 6836پاسخ کامنتهمه جانداران تولید مثل میکنند این جمله کتابه و اما خدمتتون عرض کنم که در ارتباط با جاندار بالغ سالم و طبیعی است اما مثلا قاطر که غیر طبیعی یا نوزاد انسان که نابالغ است نمیتوانند تولیم مثل کنندزیست
دانیال بداوی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 6836کامنتیه نکته الان دیدمش دریچه کانال دریچه دار سدیمی به سمت بیرون غشا و پتاسیمی به سمت درون غشا یعنی جایی که غلظتشون بیشتره باز میشود😜❤زیست
ژینا ابوعلی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 7100پاسخ کامنتتو شکل ص 5 کتاب درسی مشخصهزیست
محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانکامنتبچه‌ها آفتاب پرست(رنگ عوض کردنش) پاسخ به محیطه یا سازگاری با محیط؟بنظرم سازگاری با محیط برای شکار نشدنه 😐زیست
ژینا ابوعلی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 7100پاسخ کامنتنمیدونم اما سازگاری منطقی‌تر بنظر میرسهزیست
معین فرخی، یازدهم تجربی - اسلام آبادغرب - میانگین تراز 6505پاسخ کامنتمنم یه جایی خوندم سازگاری با محیطهزیست
معین فرخی، یازدهم تجربی - اسلام آبادغرب - میانگین تراز 6505کامنتزیست11-گفتار1-تالیفی) کدام یک از گزینه‌های زیر درست نیست؟ 1)هر جانداری که سیستم عصبی دارد پرسلولی است 2)هر جاندار پرسلولی نمی‌تواند سیستم عصبی داشته باشد 3)در یک غلاف میلین هسته دار، اندامکی که بیشترین نقش را در تولید غلاف میلین دارد ، شبکه اندوپلاسمی زبر است 4)یاخته عصبی حسی معمولاً پیام هارا از گیرنده‌های حسی به سوی مغز و نخاع می‌آورند(نگاه به آینده 4 مرداد 98)زیست
ژینا ابوعلی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 7100پاسخ کامنتجواب که گزینه 2 میشه اما گزینه 1 و 2 سوالتون به دستگاه عصبی جانورا ربط داشت که جزو مباحث ازمون بعد نیستزیست
معین فرخی، یازدهم تجربی - اسلام آبادغرب - میانگین تراز 6505پاسخ کامنتاصلاح میکنم گزینه دو نداشته باشده/ببخشید😅زیست
محمدمهدی قاسمی، یازدهم تجربی - قم - میانگین تراز 7136پاسخ کامنتسه میشه غلاف میلین هسته نداره گزینه‌های یک و دو رو هنوز نخوندم ولی چهارم درستهزیست
ژینا ابوعلی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 7100پاسخ کامنتغلاف میلین هسته داره در واقع هسته نوروگلیاعه که در لبه‌های غلاف میلین قرار گرفتهزیست
دانیال بداوی، یازدهم تجربی - امیدیه - میانگین تراز 6836پاسخ کامنتاقای قاسمی تو شکل صفحه 2 شکل 2 اگه توجه کنین هسته غلاف میلین به کنار رانده شدهزیست
محمدمهدی قاسمی، یازدهم تجربی - قم - میانگین تراز 7136پاسخ کامنتغلاف میلین هسته نداره منبع کتاب آبی یازدهم تجربیزیست
معین فرخی، یازدهم تجربی - اسلام آبادغرب - میانگین تراز 6505پاسخ کامنتغلاف میلین غشاءست و در غشاء آیا هسته وجود دارد؟! اون هسته برای نوروگلیااست و جزء غلاف میلین به حساب نمیاد😐زیست
محمدمهدی قاسمی، یازدهم تجربی - قم - میانگین تراز 7136کامنتخانم ابوعلی کتاب آبی گفته غلاف میلین غشاست و فاقد هسته است اون هسته مربوط به یاخته پشتیبانه نه غلاف میلینزیست
کاربر سایتکامنتبچه‌ها ی سوال کار ماهیچه‌ی دیافگرام ارادیه؟🙄زیست
محمدمهدی قاسمی، یازدهم تجربی - قم - میانگین تراز 7136پاسخ کامنتماهیچه دیافراگم ارادیه ولی معمولا به صورت غیر ارادی کار میکنه ولی ما میتونیم به صورت ارادی هم ازش استفاده کنیم مثلا توی خواب یا در حالت عادی که تنفس میکنیم به صورت غیر ارادی کار میکنه ولی برای نفس عمیق کشیدن به صورت ارادیزیست
رقیه طاهری، یازدهم تجربی - شوشتر - میانگین تراز 6856کامنتسلام. عددجرم تقریبا برابر جرم اتمی هستش حالا اگه توی یه سوال شمارشی شیمی بده عدد جرمی برابر جرم اتمی است چه کنیم؟شیمی
فرزاد محمدی زاده، یازدهم تجربی - لنده دوگنبدان - میانگین تراز 7870پاسخ کامنتدو حالت داره، زمانی که سوال کاملا استاندار و بدون غلط باشه، باید بنویسه ((عدد جرمی تقریبا با جرم اتمی برابره)) اما اگه سوال ،سوال نامناسبی باشه، اونوقت فکر و ایده‌ی طراح مدنظره ، که او به این قید اهمیت بده یا نه، اما مطمئن باش که تو قلمچی اینجور سوالی شک دار تو شیمی نمی‌یادشیمی
محمدمهدی قاسمی، یازدهم تجربی - قم - میانگین تراز 7136پاسخ کامنتباید غلط بگیریم ولی مطمئن باشید همچین سوالی هیچ جا طرح نمیشهشیمی
رقیه طاهری، یازدهم تجربی - شوشتر - میانگین تراز 6856کامنتدو سوال شیمی؟ انتقال الکترون به لایه 1 جز نامرئی هست؟ و یه جا خوندم الومینیوم کلرید ترکیب یونی نیست چون الومنیوم فقط با فلورید و اکسیژن ترکیب یونی میشه 😳 بعد تو کتاب ابی همین الومینیوم کلرید رو داد که ترکیب حسابش کرده قضیه چیه؟شیمی
رقیه طاهری، یازدهم تجربی - شوشتر - میانگین تراز 6856پاسخ کامنتولی توی کتاب ابی دیدم یونی حسابش کردشیمی
ایمان حسین نژاد - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهرانپاسخ کامنتسلام دوست عزیز.وقت بخیر. انتقال الکترون از لایه‌های بالاتر به لایه یک سری لیمان رو در عنصر هیدروژن میسازه که باهاش تو فیزیک دوازدهم آشنا میشید.تمامی طول‌موج‌های این سری فرابنفش هستن . راجع به دومین سوالتون هم باید بگم آلومینیم فقط با فلوئور و اکسیژن میتونه ترکیب یونی دوتایی بسازه و هر جایی گفته بشه آلومینیم کلرید یونیه قطعا در اشتباه محض هستش!شیمی
کاربر سایتکامنتسلام الان دارم قسمت‌های ۱ و ۲ فصل اول فیزیک یازدهم رو میخونم از روی پی دی اف کتاب درسی چاپ ۹۷ و کمک درسی چاپ همون سال(۹۷).توکمک درسی روش‌های باردار کردن اجسام هر ۳ تا رو توضیح داده اما تو کتاب فقط در رابطه با مالش و اون جدول مرتبط باهاش حرف زده حالا القا هم به کنار فرمولی نداره(تو کمک درسی) میخونمش اما این تماس قضیش چیه؟ کیو ۱ به علاوه کیو ۲ تقسیم بر دو میشه بار نهایی حاصل ازتماس دو جسم هم اندازه(مثلا کره) تازه غیر هم اندازه‌ی فرمول دیگه داره. خلاصه اینکه اینا واسه آزمون میاد؟مدیر ثبت کن لطفا😢فیزیک
حسین مقیمی بلداجی، دهم تجربی - بروجنپاسخ کامنتاگه هم اندازه باشن همون که گفتی اگه فرق کنن به نسبت شعاع‌ها توزیع میشه به عبارت دیگه کیو۲ تقسیم بر کیو۱ برابر است با شعاع کره ۲ به شعاع کره ۱ . من خودم کتاب درسیا نخوندم که ببینم هست یا نیست ولی تو کمک درسیا گفتهفیزیک


مطالب مرتبط :

کامنت‌های درسی منتخب (یکشنبه 23 تیر)