رقم افزایش شهریه دانشگاه‌های غیردولتی مشخص شد

دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه‌های غیردولتی، به علت شرایط اقتصادی کشور شهریه این مراکز آموزش عالی مشابه سال گذشته و ت

رقم افزایش شهریه دانشگاه‌های غیردولتی مشخص شد
دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه‌های غیردولتی، به علت شرایط اقتصادی کشور شهریه این مراکز آموزش عالی مشابه سال گذشته و تنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

علی آهون گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، درخواست تعداد زیادی از دانشجویان و با تصمیم هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، افزایش شهریه تنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و مشابه سال گذشته اعمال می‌شود.
وی افزود: این افزایش شهریه برای تمام مقاطع تحصیلی یکسان است؛ با این تفاوت که شهریه متغیر دانشجویان ورودی‌های گذشته شامل افزایش می‌شود و شهریه ثابت آنها، بدون تغییر باقی می‌ماند.
به گفته آهون منش، شهریه ثابت و متغیر دانشجویان ورودی جدید بر اساس سقف ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های غیردولتی با توجه به موقعیت جغرافیایی و نسبت هیأت علمی می‌توانند بین یک یا دو درصد روی افزایش یا کاهش این میزان از شهریه تغییراتی اعمال کنند. به عنوان مثال دانشگاه‌های غیردولتی واقع در استان تهران یا ایلام می‌توانند با توجه به شرایط منطقه خود در خصوص دریافت شهریه کمتر یا بیشتر به میزان یک یا دو درصد تصمیم گیری کنند.
آهون منش تاکید کرد که با این وجود، هیچ دانشگاه غیردولتی نباید از کف و سقف در نظر گرفته شده برای دریافت شهریه، فراتر رود.
در حال حاضر حدود ۳۲۰ مؤسسه و دانشگاه غیردولتی در کشور فعال است.

منبع :