کارت آزمون دوره تخصصی علوم آزمایشگاهی منتشر شد

داوطلبان شرکت در آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال 98 از امروز 24 تیر ماه می‌توانند برای دریافت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

کارت آزمون دوره تخصصی علوم آزمایشگاهی منتشر شد
داوطلبان شرکت در آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۹۸ از امروز ۲۴ تیر ماه می‌توانند برای دریافت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی روز پنجشنبه ۲۷ تیر برگزار می‌شود.

همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) برای شرکت در آزمون الزامی است.

آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۷ تیرماه ۹۸ به روش الکترونیک (رایانه‌ای) در ساختمان مرکز سنجش آموزش پزشکی در تهران برگزار می‌شود.

با توجه به برگزاری الکترونیکی آزمون، حضور داوطلبان یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاری الزامی است.

افراد مجاز به شرکت در آزمون مرحله دوم به تعداد دو برابر ظرفیت پذیرش که اعلام خواهد شد، به مصاحبه دعوت می‌شوند.

نتایج اولیه آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال تحصیلی ۹۸-۹۹ نیمه اول مرداد ماه اعلام خواهد شد.

منبع :